Searched for:
(1 - 20 of 68)

Pages

document
De Jonge, W.J. (author), De Jong, H.J. (author), Haastrecht, F.M. (author), Bakker, G. (author), Bruinsma, C.J. (author)
report 1985
document
De Jong, J. (author), Ploeger, H.D. (author), Nelisse, P. (author), Jager, P.G. (author), Arnoldussen, E. (author), Broeren, J.L. (author), Alders, J.G.M. (author)
report 2009
document
De Jong, H.F. (author)
report 1979
document
De Jong, J.C. (author), Buijs, A. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1978
document
De Jong, Th. (author)
report 1976
document
Bodlaender, W.B.A. (author), De Jong, W.A. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1952
document
De Jong, R.J. (author)
Test on a protoype dike and in a laboratory on full scale erosion tests with permanent flow, up to 350 l/s; velocities up to 6 m/s. Detailed erosion data.
report 1970
document
De Jong, A.W. (author), Kalis, C.A.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1975
document
De Jong, K. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1980
document
Van Maldegem, D. (author), De Jong, D. (author)
Deze rapportage geeft de resultaten weer van twee decennia monitoring van de sedimentatie op drie schorren in de Oosterschelde en de invloed hiervan op de netto hoogteligging. Deze resultaten zijn mede een maat voor de ontwikkeling van de schorren in de Oosterschelde in de toekomst. Bij de interpretatie is uitgegaan van de werking van de...
report 2004
document
De Jong, H.F. (author)
report 1975
document
Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author)
De rapportage beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: Is er een verschil in grondwaarde tussen een eeuwigdurend recht van erfpacht en vol eigendom? Zo ja, waar bestaat dit waardeverschil dan uit? Zo ja, hoe kan in de Haagse praktijk dit waardeverschil (tussen het eeuwigdurend recht van erfpacht en eigendom) worden vastgesteld?
report 2006
document
De Jong, H. (author), Van Maldegem, D.C. (author)
In deze notitie wordt een literatuurbestand gepresenteerd, dat is samengesteld in het kader van het deelproject SAWES-transport. Laatst genoemde houdt zich bezig met de morfologie en fysica van de Westerschelde. Zoveel mogelijk referenties, die in dit kader van belang worden geacht, zijn in het gepresenteerde bestand opgenomen. Van alle vermelde...
report 1988
document
De Jong, B. (author), Van der Sluis, J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1974
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Kulk, S. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author), Ploeger, H.D. (author)
In dit rapport worden de algemene (met name juridische) beleidskaders geschetst die van toepassing zijn op RWS data en met name data van de Waterdienst van RWS.
report 2011
document
De Jong, R.J. (author)
Hot Haterloopkundig Laboratorium heeft een aantal kleimonsters met grasbegroeiing, in opdracht von Rijkwaterstaat Directie Bovenrivieren beproefd op erosiebestendigheid. Daartoe werd de opstelling als aangegeven in figuur 1 gebruikt. De meetsectie staatt op bouwtekeningen. De monsters werden aangevoerd in bakken gelijkend op die getekend in...
report 1970
document
Hoornstra, J.S. (author), De Jong, J. (author)
This paper describes water management in the Netherlands with an emphasis on water quality aspects. First some features of the country are presented, underlining the importance of water and indicating the need for international cooperation on water quality matters. In the third paragraph, the water management structure is discussed, such as...
report 1993
document
Dijkema, K.S. (author), De Jong, D.J. (author), Vreeken-Buijs, M.J. (author), Van Duin, W.E. (author)
THIS ENTRY CONTAINS BOTH A DUTCH AND AN ENGLISH VERSION. FOR THE ENGLISH SUMMARY SCROLL DOWN. Ten behoeve van de maatlatontwikkeling voor de handhaving van de Europese Kaderrichtlijn Water worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders en schorren: 1. een areaal-referentie. De KRW gaat uit van een areaal...
report 2005
document
De Jong, H.F. (author)
report 1980
document
De Jong, K. (author), Muller, W.J.R. (author), Van der Wal, H. (author), Kooijman, W.P. (author)
report 1980
Searched for:
(1 - 20 of 68)

Pages