Searched for:
(1 - 20 of 301)

Pages

document
Dijkema, K.S. (author), De Jong, D.J. (author), Vreeken-Buijs, M.J. (author), Van Duin, W.E. (author)
THIS ENTRY CONTAINS BOTH A DUTCH AND AN ENGLISH VERSION. FOR THE ENGLISH SUMMARY SCROLL DOWN. Ten behoeve van de maatlatontwikkeling voor de handhaving van de Europese Kaderrichtlijn Water worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders en schorren: 1. een areaal-referentie. De KRW gaat uit van een areaal...
report 2005
document
De Jong, Th. (author)
report 1976
document
Hoornstra, J.S. (author), De Jong, J. (author)
This paper describes water management in the Netherlands with an emphasis on water quality aspects. First some features of the country are presented, underlining the importance of water and indicating the need for international cooperation on water quality matters. In the third paragraph, the water management structure is discussed, such as...
report 1993
document
De Jong, K. (author), Muller, W.J.R. (author), Van der Wal, H. (author), Kooijman, W.P. (author)
report 1980
document
Van der Meulen, B. (author), Daemen, F. (author), Van Drooge, L. (author), De Jong, S. (author), Spaapen, J. (author), Wamelink, F. (author), Van den Besselaar, P. (author)
The vice chancellor of Delft University of Technology, Prof.dr.ir. J. Fokkema, introduced a pilot Evaluating Research in Context (ERiC) at the Faculty of Architecture. The Faculty of Architecture perceives a serious confl ict between the demands and criteria in evaluation procedures and the ambition to be relevant for the practice of...
report 2010
document
De Jong, H.F. (author)
report 1980
document
Bodlaender, W.B.A. (author), De Jong, W.A. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1952
document
De Jong, R.J. . (author), Thabet, R.A.H. (author), Schiereck, G.J. (author), Ockhuysen, C.P. (author)
Dit rapport "Onderzoek naar de mogelijkheid van afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde stormvloedkering", deelrapport 2, geeft een overzicht van het hydraulisch onderzoek dat is uitgevoerd in het kader van de studie naar de mogelijkheid van de afsluiting van de Oosterschelde met een gedeeltelijk geprefabriceerde...
report 1984
document
De Jong, R.J. (author)
Hot Haterloopkundig Laboratorium heeft een aantal kleimonsters met grasbegroeiing, in opdracht von Rijkswaterstaat Directie Bovenrivieren beproefd op erosiebestendigheid. Daartoe werd de opstelling als aangegeven in figuur 1 gebruikt. De meetsectie staatt op bouwtekeningen. De monsters werden aangevoerd in bakken gelijkend op die getekend in...
report 1970
document
Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author)
De rapportage beantwoordt de volgende onderzoeksvragen: Is er een verschil in grondwaarde tussen een eeuwigdurend recht van erfpacht en vol eigendom? Zo ja, waar bestaat dit waardeverschil dan uit? Zo ja, hoe kan in de Haagse praktijk dit waardeverschil (tussen het eeuwigdurend recht van erfpacht en eigendom) worden vastgesteld?
report 2006
document
Van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Kulk, S. (author), Groetelaers, D.A. (author), De Jong, J. (author), Ploeger, H.D. (author)
In dit rapport worden de algemene (met name juridische) beleidskaders geschetst die van toepassing zijn op RWS data en met name data van de Waterdienst van RWS.
report 2011
document
De Jong, E.J. (author), Swertz, O.C. (author)
Monitoring van radioactieve stoffen De aanbeveling voor een aangepast monitoringprogramma voor radioactieve stoffen, zoals in dit rapport te vinden, is reeds in 1999 ingevoerd. Met dit rapport is het monitoringprogramma voor radioactieve stoffen volledig onderbouwd. Het rapport is gebaseerd op de bestudering van literatuur en historische...
report 2000
document
De Jong, R.J. (author)
Test on a protoype dike and in a laboratory on full scale erosion tests with permanent flow, up to 350 l/s; velocities up to 6 m/s. Detailed erosion data.
report 1970
document
Van der Graaf, B. (author), De Jong, B. (author), Van Kooten Niekerk, P. (author), Smalberg, B.F. (author)
report 1998
document
Bakker, G. (author), Brankman, P. (author), Van der Donk, H. (author), Hadimoeljono, A. (author), De Jong, H.J. (author), Meijer, K. (author), Rots, A. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1985
document
Van Gerven, K.A.J. (author), De Jong, W. (author)
report 2006
document
De Jong, A.W. (author), Kalis, C.A.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1975
document
De Jong, B. (author), Van der Sluis, J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1974
document
De Jong, H. (author), Van Maldegem, D.C. (author)
In deze notitie wordt een literatuurbestand gepresenteerd, dat is samengesteld in het kader van het deelproject SAWES-transport. Laatst genoemde houdt zich bezig met de morfologie en fysica van de Westerschelde. Zoveel mogelijk referenties, die in dit kader van belang worden geacht, zijn in het gepresenteerde bestand opgenomen. Van alle vermelde...
report 1988
document
De Jong, Pepijn (author), Keuning, Lex J.A. (author), Sterk, Frits (author)
report 2011
Searched for:
(1 - 20 of 301)

Pages