Searched for:
(1 - 15 of 15)
document
Wilschut, J.A. (author), Van Hulst, B.L. (author), Blank, J.L.T. (author)
Economies of scale and scope are usually derived under the assumption that the set of production possibilities are shared by all firms in an industry irrespective of whether they specialize in a single output or not. Mental health care institutions in the Netherlands vary substantially in the scale and the number of outputs. Estimation of one...
conference paper 2012
document
Dumaij, A.C.M. (author), Wilschut, J.A. (author)
Waterzuivering transparant is een verkennende studie naar de productiviteit en de kostendoelmatigheid van Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties. In deze studie zijn de slibverwerking en het transport buiten beschouwing gelaten. De gegevens zijn ontleend aan de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer 2002, 2006 en 2009. Op basis van een...
report 2012
document
Rommelse, J.R. (author), Jansen, J.D. (author), Heemink, A.W. (author), Wilschut, F. (author), Kleptsova, O. (author)
report 2008
document
Blank, J.L.T. (author), Van Hulst, B.L. (author), Wilschut, J.A. (author)
Menselijke of economische maat in de geestelijke gezondheidszorg is een studie naar de schaal- en diversificatie-effecten in de sector geestelijke gezondheidszorg in de periode 2008-2010. Instellingen die zich alleen bezig houden met ambulante behandeling opereren al vrij snel onder schaalnadelen. De kosten van een ambulante behandeling zijn...
report 2012
document
Spruit, R. (author), Wilschut, D. (author), Van Deen, J. (author)
In het Delft Cluster onderzoek "Duurzame OnderhoudsStrategie (DOS) voor voorzieningen op slappe bodem" worden gereedschappen ontwikkeld om beter onderbouwde keuzes te maken voor beheer van openbare ruimte in gebieden met zettingsgevoelige ondergrond. Omdat voor het goed gebruik van deze gereedschappen betrouwbare gegevens nodig zijn, is het...
report 2007
document
Felso, F. (author), Wilschut, J.A. (author), De Groot, H. (author), Niaounakis, T.K. (author)
Een kleine 80% van de Nederlandse gemeenten besteedt de inzameling van huishoudelijk afval uit aan een andere organisatie. Contractvoorwaarden en de kostendoelmatigheid van gemeentelijk afvalbeheer is een studie naar bepalingen uit contracten gesloten met externe partijen en de mate waarin deze de doelmatigheid bevorderen. Eveneens wordt...
report 2012
document
Blank, J.L.T. (author), Van Hulst, B.L. (author), Wilschut, J. (author)
Het vraagstuk van concentratie in de spoedeisende hulp staat volop in de politieke belangstelling. Dit rapport bevat een uitgebreid literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur en afgeleide schaaleffecten van de spoedeisende hulp (SEH). Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er internationaal nog maar weinig bekend is over de...
report 2013
document
Van 't Hoog, J.C. (author), Wilschut, E.D. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1970
document
Van Heusden, G.T. (author), Kappen, J.H. (author), Snoodijk, B.A. (author), Wilschut, B.T. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1994
document
Wilschut, J.A. (author), De Groot, H. (author)
Schaaleffecten in de afvalinzameling is een studie naar de optimale schaal voor de gemeentelijke afvalinzameling. Uitvoering van afvalinzameling is op verschillende manieren mogelijk, zoals het laten uitvoeren door de eigen gemeentelijke dienst, samenwerken met omringende gemeenten, of uitbesteden aan een overheids- of particulier bedrijf. Dit...
report 2013
document
Wilschut, J.A. (author), Urlings, T.H. (author)
Productiviteitstrends in het voortgezet onderwijs is een studie naar de ontwikkeling in de sector van het voortgezet onderwijs in de afgelopen 30 jaar. In deze periode heeft een aantal belangrijke hervormingen plaatsgevonden, die tot doel hadden de doelmatigheid en de kwaliteit van het voortgezet onderwijs te verbeteren. Deze studie bekijkt hoe...
report 2012
document
Wilschut, J.A. (author), Groot, H. (author)
Schaaleffecten in de afvalinzameling is een studie naar de optimale schaal voor de gemeentelijke afvalinzameling. Uitvoering van afvalinzameling is op verschillende manieren mogelijk, zoals het laten uitvoeren door de eigen gemeentelijke dienst, samenwerken met omringende gemeenten, of uitbesteden aan een overheids- of particulier bedrijf. Dit...
working paper 2013
document
Blank, J.L.T. (author), van Hulst, B.L. (author), Wilschut, J.A. (author)
Het vraagstuk van concentratie in de spoedeisende hulp staat volop in de politieke belangstelling. Dit rapport bevat een uitgebreid literatuur- en empirisch onderzoek naar de kostenstructuur en afgeleide schaaleffecten van de spoedeisende hulp (SEH). Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er internationaal nog maar weinig bekend is over de...
working paper 2013
document
Wilschut, J.A. (author), Urlings, T.H. (author)
Productiviteitstrends in het voortgezet onderwijs is een studie naar de ontwikkeling in de sector van het voortgezet onderwijs in de afgelopen 30 jaar. In deze periode heeft een aantal belangrijke hervormingen plaatsgevonden, die tot doel hadden de doelmatigheid en de kwaliteit van het voortgezet onderwijs te verbeteren. Deze studie bekijkt hoe...
working paper 2012
document
Blank, J.L.T. (author), van Hulst, B.L. (author), Wilschut, J.A. (author)
Menselijke of economische maat in de geestelijke gezondheidszorg is een studie naar de schaal- en diversificatie-effecten in de sector geestelijke gezondheidszorg in de periode 2008-2010. Instellingen die zich alleen bezig houden met ambulante behandeling opereren al vrij snel onder schaalnadelen. De kosten van een ambulante behandeling zijn...
working paper 2012
Searched for:
(1 - 15 of 15)