Searched for:
(1 - 4 of 4)
document
Niaounakis, T. (author), Urlings, T.H. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Productiviteitstrends in het gevangeniswezen is een studie naar de samenhang tussen regulering en productiviteit in het gevangeniswezen gedurende de periode 1970-2012. De productiviteitsontwikkeling in deze periode vertoont een grillig verloop. Dit blijkt voor een belangrijk deel samen te hangen met de ontwikkeling van de bezettingsgraad. Door...
working paper 2014
document
Blank, J.L.T. (author), van Heezik, A.A.S. (author), Niaounakis, T.K. (author)
Verhoging van de productiviteit van publieke diensten draagt sterk bij aan vergroting van de welvaart en beheersing van de overheidsuitgaven. De afgelopen decennia zijn ingrijpende hervormingen doorgevoerd om de productiviteit in de publieke sector te stimuleren. In de reeks Productiviteit van overheidsbeleid wordt het succes en falen van deze...
report 2016
document
Niaounakis, T.K. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
Gemeenten en provincies beheren meer dan 90 procent van het totale Nederlandse wegennet. Met het onderhoud en de aanleg van dit omvangrijke wegennet zijn hoge kosten gemoeid: gezamenlijk besteden provincies en gemeenten jaarlijks ongeveer vijf miljard euro aan het wegbeheer. Het is de verwachting dat deze kosten de komende jaren flink zullen...
report 2017
document
Blank, J.L.T. (author), Niaounakis, T.K. (author), van Heezik, A.A.S. (author)
report 2018
Searched for:
(1 - 4 of 4)