Searched for:
(1 - 16 of 16)
document
Patzke, S. (author)
Deltares is door de Waterdienst gevraagd een hoogwaterbericht te schrijven voor de hoogwaters op de Maas in november 2010 en januari 2011 en het hoogwater op de Rijn in januari 2011. Het voorliggende document bevat deze hoogwaterrapportage. De rapportage is vooral beschrijvend en bedoeld om het hoogwater te documenteren.
report 2011
document
Van Hemert, H. (author)
Naar aanleiding van enkele berichten over bijzondere waarnemingen van faalverschijnselen gedurende de hoogwater periode in januari 2011 is een verkennende inventarisatie van waarnemingen uitgevoerd. Deze inventarisatie is uitgevoerd onder zowel waterkeringbeheerders van dijken langs de grote rivieren, als langs het IJsselmeer en de Waddenzee....
report 2011
document
Jeuken, M.C.J.L (author), Hordijk, D. (author), Ides, S. (author), Kuijper, C. (author), Peeters, P. (author), Sonneville, B. de (author), Vanlede, J. (author)
report 2007
document
Heijer, F. den (author), Asselman, N.E.M. (author)
report 2000
document
Parmet, B.W.A.H. (author), Sprokkereef, E. (author)
Onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de voorspellingen met het Meervoudig Lineaire Regressie Model Lobith na de hoogwaters van 1993 en 1995. De verbeteringen door de hercalibratie en een apart model voor hoge afvoeren zijn voor de korte termijn, het volgende hoogwaterseizoen, het maximaal haalbare. Voor de wat langere termijn is het echter...
report 1997
document
report 1996
document
Anonymus, A. (author)
In de periode januari-februari van 1995 zijn in zowel de Rijn als de Maas extreem hoge waterstanden voorgekomen die behoren tot de hoogste van deze eeuw. Bij Lobith steeg het water tot 16,68 meter boven NAP, bij Borgharen tot 45,71 meter boven NAP. Op beide rivieren was tevens sprake van een topafvoer van water, die langer heeft geduurd dan...
report 1995
document
Jorissen, R.E. (author)
Dit rapport is opgesteld ter gelegenheid van het symposium 'Hoogwater 1995' op 28 maart 1995. Het rapport geeft een beknopte omschrijving van de randvoorwaarden en opgetreden hoogwaterverschijnselen. De Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van de Rijkswaterstaat zal - als werkorgaan van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) -...
report 1995
document
Anonymus, A. (author)
In december 1993 zijn in Rijn en Maas extreem hoge waterstanden voorgekomen. Bij Lobith steeg het water tot 16,39 meter boven NAP (25 december), bij Borgharen trad zelfs de hoogste afvoer van deze eeuw op met een bijbehorende waterstand van 45,90 meter boven NAP (22 december). Op de beide rivieren was tegelijkertijd sprake van een topafvoer. Dat...
report 1994
document
Verhagen, H.J. (author)
Het hoogwater op de Rijn van maart 1988 staat op de derde plaats van de rivierhoogwaters van deze eeuw. De afvoer van maart 1988 werd alleen door de hoogwaters van 1920 en 1926 overtroffen. Laatstgenoemde hoogwaters waren de oorzaak van uitgebreide overstromingen en veel schade. Dit was bij het hoogwater van maart gelukkig niet het geval. Op de...
report 1988
document
Slats, G.N. (author), Booij, N. (author), Vermeulen, H.R. (author)
Document A betreft het hoofdrapport en document B betreft de bijlagen. Dit verslag geeft een overzicht van de werkzaamheden die in het kader van een project voor Rijkswaterstaat (No. WW 440, Bijlage 23) zijn uitgevoerd. Het project is een vervolg op het onderzoek naar een voorspellingsmodel voor hoogwater op de Rijn (lit. 1). Het daarbij...
report 1986
document
Van Urk, A. (author)
Op basis van tijdens hoogwaters in 1982 en 1983 uitgevoerde metingen van duinafmetingen en afvoeren, verhangen en waterdieptes op verschillende plaatsen zijn ruwheden afgeleid van het zomerbed van de Bovenrijn, Waal en Bovenmerwede. Extrapolatie naar de omstandigheden bij Maatgevend Hoogwater (Q_Lobith = 16.500 m3/s) vond tevens plaats.
report 1983
document
Volker, F. (author)
Het peil, waartoe een bepaald hoogwater op een gegeven punt langs onze kust of onze zeearmen zal stijgen, is afhankelijk van een groot aantal factoren, welke verdeeld kunnen worden in onveranderlijke en veranderlijke factoren. De onveranderlijke factoren zouden met elkaar kunnen worden genoemd de geografische invloed. Deze invloed wordt bepaald...
report 1951
document
Anonymous, A. (author)
Na een niet zeer strenge vorstperiode in de tweede dekade van December was tegen het einde der maand dooiweer ingetreden, waardoor het sneeuwdek, behalve in het gebergte, verdween. Het smeltwater, gevoegd bij den overvloedigen regenval, veroorzaakte eenigen was in de groote rivieren; het jaar 1929 begon dientengevolge met betrekkelijk hooge...
report 1930
document
Anonymous, A. (author)
Na een lagen stand op 21 December 1925 bereikt te hebben begon de Rijn te Keulen sterk te wassen, welk was met een korte onderbreking 26 en 27 December aanhield tot in den nacht van 1 op 2 Januari, waarbij de hoogste bekende stand bij open rivier van 45.63m +NAP of 9.69m +0 werd bereikt. De Maas vertoonde vóór deze hoogwaterperiode geen lagen...
report 1926
document
Anonymous, A. (author)
Nadat de Rijn op 20 December 1919 tot even beneden den middelbaren zomerstand 1901-1910 (M.R.) was gedaald vertoonde zich op die rivier een sterke en vrij snelle was, waardoor het water te Keulen tot 6m +M.R. bij het einde van het jaar steeg. In de daarop volgende 11 dagen daalde de waterstand tot 1.5m +M.R. om daarna in 5 dagen weder te rijzen...
report 1922
Searched for:
(1 - 16 of 16)