Searched for:
(1 - 20 of 5,402)

Pages

document
Smeets, T.J.F. (author)
Uitvoering van een metrotunnel (Oost-westlijn) in Rotterdam met geprefabriceerde elementen.
report 1978
document
Wolsink, G.M. (author)
Ontwerpleidraad voor dijkbekledingen bestaande uit losse betonblokken. Bepaling van de overdrukken onder de blokken. (isbn 90.212.6062.X). Gezamenlijke uitgave CUR en TAW.
report 1984
document
Klein Breteler, M. (author)
Het onderhavige onderzoek richt zich op het opstellen van een black-box model dat de relatie geen tussen de hydraulische omstandigheden (waterstand, grondwaterstand, golfhoogte en periode) en de eigenschappen van de steenbekleding (taludhelling, toplaagdikte, filterlaag, kleilaagdikte en wellicht de klei-eigenschappen) enerzijds en het al dan...
report 2007
document
Ardhuin, F. (author)
The transformation of surface gravity waves propagating through shallow regions is investigated with extensive field data from the North Carolina continental shelf. A spectral energy balance equation is derived for a bidimensional bottom topography with random small-scale irregularities, in which bottom friction is introduced heuristically whith...
report 2001
document
Klein Tank, A. (author), Beersma, J. (author), Bessembinder, J. (author), Van den Hurk, B. (author), Lenderink, G. (author)
Het KNMI presenteert de KNMI'14-klimaatscenario's: vier nieuwe scenario's voor toekomstige klimaatverandering in Nederland. Ieder scenario geeft een samenhangend beeld van veranderingen in twaalf klimaatvariabelen, waaronder temperatuur, neerslag, zeespiegel en wind. Het gaat om veranderingen niet alleen in het gemiddelde klimaat, maar ook in de...
report 2014
document
Jorritsma, J. (author)
report 1983
document
Den Heijer, F. (author)
De Leidraad Zandige Kust wil een praktisch hulpmiddel zijn bij de uitvoering van beheer en beleid van de zandige kust als waterkering. De Leidraad is derhalve primair bedoeld voor beheerders van (duin)waterkeringen en secundair voor anderen met beheerstaken aan de zandige kust. Ook beleidsmakers van Rijk, provincies, waterschappen, gemeenten en...
report 2002
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1975
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 3 oktober 1970.
report 1970
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1972
document
Boer, K. den (author), Flokstra, C. (author)
report 1979
document
Sybesma, R.P. (author)
report 1960
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Verslag van de stormvloed van 16 februari 1962.
report 1962
document
Anonymus, A. (author)
-Invloed van bindmiddeleigenschappen op de prestaties van asfaltmengsels -Rheologische modellering van bitumineuze bindmiddelen -Complexe modulussen van bitumineuze bindmiddelen en mengsels -Het scheurgroeimechnisme in asfaltmengsels -Bepaling van het teergehalte in asfaltmonsters
report 1996
document
Anonymous, A. (author)
1. Er is een inventarisatie en evaluatie verricht van de huidige staat van onderhoud van (rijks)waterkeringen langs de kust. Bij de evaluatie is de huidige beheer- en onderhoudspraktijk als uitgangspunt gehanteerd. Tevens in aangegeven hoe op basis van dit uitgangspunt het onderhoud in de toekomst dient te worden voortgezet en wat dit in...
report 1986
document
Walzberg, M. (author), Kolpa, R. (author), De Graaff, J. (author)
Overzicht van alle 2698 nota's uitgebracht door de directie waterhuishouding en waterbeweging.
report 1986
document
Kraaijenbrink, P. (author)
In 2003 is gestart met onderzoek naar corrosie bij damwanden die voor dijkversterkingen 2-zijdig in de ondergrond staan. In het algemeen zijn dit voornamelijk stabiliteitsschermen en erosieschermen. Het doel van het onderzoek is om in bepaalde omstandigheden (ondergrond met veen, humeuze klei en zoet grondwater) rekening te kunnen/mogen houden...
report 2013
document
Gerritsen, H. (author), Westhuysen, A.J. van der (author), Vledder, G.P. van. (author), Groeneweg, J. (author), Ruessink, G. (author), Boogaard, H.F.P. van den. (author)
report 2006
document
Smits, J.G.C. (author)
report 1996
document
Stanczak, G. (author)
This report addresses the preparation and performance of laboratory tests on a the erodibility of clay cover with and without grass, subjected to impact pressures generated by controlled falling water mass Three types of clay, representing different erosion resistances as well as grass cover of moderate quality have been used in order to gain...
report 2007
Searched for:
(1 - 20 of 5,402)

Pages