Searched for:
(1 - 20 of 358)

Pages

document
Agema, J.F. (author), Stuip, J. (author), Vrijling, J.K. (author), Verkerk, H. (author), Estourgie, A.L.P. (author), Verbeek, G. (author), Struik, P. (author), Altink, H. (author), Wiggerts, H. (author)
Overzicht van waterbouwkundige innovaties, uitgegeven naar aanleiding van het emiritaat van prof. J.F. Agema. 1. Vrijling, J.K., Het totaal overziende; 2. Verkerk, H., Afsluiting Zuiderzee; 3. Agema, J.F., Dijkherstel oostelijk Zuid-Beveland; 4. Estourgie, A.L.P., Aanleg nieuwe havenmond Hoek van Holland; 5. Verbeek, G., Bijzonder materieel bij...
book 1984
document
Eelkema, M. (author)
In the south-western part of the Netherlands, the system of estuaries, tidal basins and islands called the Delta, has been shaped and studied by humans for centuries. By far the largest event that determined its current configuration was the storm surge that occurred in 1953. This giant flooding gave rise to one of the largest engineering...
doctoral thesis 2013
document
Verhagen, H.J. (author)
Dit artikel behandelt het deelonderzoek naar de sterkte van de glooiingen van de Oosterscheldediiken onder invloed van geconcentreerde golfaanval. ln dit artikel wordt naast de vastelling van een aantal parameters, met name de vaststelling van het berwijkmodel van een glooiing belicht. De geconcentreerde aanval (lange tijd op een vast niveau) is...
journal article 1985
document
Van der Rest, P. (author), Arnold, E. (author)
Deze handleiding is geschreven als achtergrond bij de detailadviezen aan het Projectbureau Zeeweringen. In een detailadvies voor het Projectbureau Zeeweringen worden alle randvoorwaarden voor het ontwerp vastgelegd. Deze randvoorwaarden bestaan uit golfcondities en waterstanden die geldig zijn voor een gedefinieerd dijktraject en andere...
report 2011
document
Kuur, P. van der (author)
report 1977
document
Thabet, R.A.H.A. (author)
report 1988
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1982
document
De Looff, A.K. (author)
report 2003
document
Wiersma, A.K. (author)
report 1984
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Vastlegging hydraulische toestand Oosterschelde en voordelta tijdens T2-fase en bouw stormvloedkering, Raai 1 (monding).
report 1984
document
Hartsuiker, G. (author)
report 1982
document
Koeman, J.W. (author)
report 1979
document
Stans, J.C. (author)
report 1979
document
Deelen, C. (author)
report 1980
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1978
document
van Veen, J. (author)
Heruitgave uit 1993 door RIKZ van de oorspronkelijke nota van Johan van Veen. Analyse van morfologische studies, analyse van de Kreekrakwerken.
report 1945
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1986
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten debietmeting raai IV t3-projekt (EOS), 8 december 1987.
report 1988
document
Meetdienst Zeeland, R.W.S. (author)
Meetresultaten Transport-debietmeting Hammen-Oost (ebmeting) 17 februari 1988.
report 1988
document
Jorritsma, J. (author)
report 1983
Searched for:
(1 - 20 of 358)

Pages