Searched for:
(1 - 20 of 32)

Pages

document
Ramaer, J.C. (author)
Officiëel verslag over de stormvloed van 13/14 januari 1916 door Rijkswaterstaat. Deze stormvloed leidde tot nogal wat overstromingen in Zuiderzee gebied en was de directe aanleiding tot het starten van de Zuiderzeewerken (aanleg afsluitdijk en aanleg IJsselmeerpolders).
report 1916
document
Mazure, J.P. (author), Van Hoolwerff, G.H. (author)
Het rapport gaat in op "Algemeen plan voor de Zuidwestelijke polder", waarin men tot een plan komt om het waterbezwaar op het Ijmeer in natte tijden zoveel nodig door te voeren op het IJsselmeer. Het rapport onderzoekt deze mogelijkheid aan de hand van metingen en enige omvangrijke berekeningen. Er blijkt dat matige stijgingen van het peil van...
report 1950
document
Mazure, J.P. (author)
Overview of the hydraulic research for the closure of the afsluitdijk and the construction of the polders in the IJsselmeer (Zuyderzee). Including salinity research.
book chapter 1963
document
Anonymous, A. (author)
Complete kostenberekening van de afdeling Recreatie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders Lelystad voor de werkzaamheden rondom het Grevelingenbekken.
report 1973
document
Claessen, F.A.M. (author)
In Nederland zijn de laatste 25 jaar vele diepe putten ontstaan t.g.v. zandwinning. In deze stilstaande water met een diepte variërend van 10 tot 40 meter kunnen in de vertikaal grote temperatuurverschillen ontstaan t.g.v. de slechte warmtegeleiding in dit medium. In diepere wateren onstaat er in de voorzomer een warme bovenlaag en daarmee een...
report 1973
document
Vermeer, A.C.M. (author), Doorn, T. van (author)
report 1978
document
Kirkwood, T.F. (author), Abrahamse, A.F. (author), Repnau, T. (author)
Some of the tactics considered in PAWN involve raising the water level in two large freshwater lakes (the IJsselmeer and Markermeer) in order to store more fresh water for use in the summer dry period. This volume describes models that PAWN developed and used to estimate the change in safety, as measured by the probability of flooding, which...
report 1981
document
Stutterheim, E. (author), Smits, J.G.C. (author)
report 1985
document
Kuur, P. van der (author), Postma, L. (author), Quist, A. (author), Rooij, N.M. de (author), Winterwerp, J.C. (author)
report 1985
document
Anonymus, A. (author)
In deze nota zijn voor de dijken in het Usselmeergebied in eersteinstantie veiligheidsnormen bepaald door een landelijke vergelijking van de verschillende gebieden, die worden beschermd door respectievelijk zeedijken, rivierdijken en Usselmeerdijken. Deze normen zijn binnen het Usselmeergebied zelf bijgesteld door een onderlinge vergelijking van...
report 1986
document
Vermeer, A.C.M. (author)
report 1986
document
Vries, M.B. de (author)
report 1991
document
Van der Wildt, C.D. (author)
Op 14 juni 1989 is de Wet op de waterhuishouding ingevoerd. Ingevolge artikel 16 van die Wet jo. de artikelen 11 t/m 18 van de Uitvoeringsregeling waterhuishouding (UWH), welke laatste in werking zijn getreden op 1 juli 1990, een peilbesluit dient te worden genomen met betrekking tot de in dit besluit genoemde wateren. Bij de vaststelling van...
report 1992
document
Michielsen, B.F. (author), Bokhorst, M. (author), Los, F.J. (author)
report 1995
document
Michielsen, B.F. (author), Los, F.J. (author)
report 1997
document
Michielsen, B.F. (author)
report 1997
document
Bokhorst, M. (author), Vonk, M. (author)
report 1997
document
Fokkink, R.J. (author)
report 1998
document
Anonymus, A. (author)
Dit verslag is gebaseerd op een aantal onderliggende rapporten van WL-Delft Hydraulics en Prof. dr. P.Glasbergen. Alle kwantitatieve gegevens in dit eindrapport worden in de onderliggende achtergrondrapporten uitvoerig onderbouwd. Dit geldt ook voor de bestuurlijk-juridische analyse. De opbouw van dit rapport is als volgt: Hoofdstuk 1...
report 1998
document
Vonk, M. (author), Michielsen, B.F. (author)
report 1998
Searched for:
(1 - 20 of 32)

Pages