Searched for:
(1 - 20 of 147)

Pages

document
Hammerstein, Fred (author), Rouwendal, J (author), Boelhouwer, P.J. (author)
report 2019
document
Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author)
Veel vraag en (te) weinig aanbod zorgen voor een verdere koopprijsstijging in alle woningmarktgebieden. Ook de aanhoudende lage hypotheekrente en de inkomensgroei, die door de sterke economie vermoedelijk de komende paar jaar nog versterkt zullen doorzetten, dragen daaraan bij. Minder aanbod en hogere inkomens betekent in dat geval verder...
report 2018
document
Boelhouwer, P.J. (author), van der Heijden, H.M.H. (author)
The Netherlands is not known for the occurrence of earthquakes. This is, however, a hot topic in the province of Groningen. Because of gas extraction, this area suffered from more than 1000 earthquakes. Most of them are not very intensive, but also bigger earthquakes of between 2 and 3 on the scale of Richter have been measured. In the last...
journal article 2018
document
Priemus, H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
Eind 2016 presenteerde de interdepartementale werkgroep Sociale Huur beleidsopties om de kosten van de huurtoeslag terug te dringen. Met name de opties voor de lange termijn kennen echter zwaarwegende nadelen. Gelukkig is er een alternatief.
journal article 2018
document
Boelhouwer, P.J. (author)
Essay in opdracht van de AEDES commissie Van Bochhoven.

De inhoud van de Woningwet uit 2015 sluit aan bij de eerder in het woonbeleid ingezette trend om sociale huurwoningen vooral te bestemmen voor huishoudens met een bescheiden inkomen en om de marktsector meer ruimte te bieden. Uiteraard heeft deze keuze consequenties voor de...
other 2018
document
van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
De woningproductie in Nederland blijft ver achter bij de ontwikkeling van de woningvraag. Het gevolg is een oplopend woningtekort en sterk stijgende prijzen, vooral in stedelijke gebieden in het westen van het land. In deze bijdrage gaan we in op de vraag wat er toch aan de hand is met de woning(bouw)markt. Na een analyse van de problemen...
journal article 2018
document
Boelhouwer, P.J. (author)
The generous mortgage tax relief enjoyed in the Netherlands and the possible existence of a house price bubble cannot explain the sharp decrease of house prices in the Netherlands in the period from 2011–2013. This sharp decline can, however, be explained by the rigorous adjustments to mortgage lending criteria after 2011. Key financial...
journal article 2017
document
Boelhouwer, P.J. (author), Haagsma, Jan (author), Heijsman, Stoffel (author), Wachtmeester, Jan (author)
Dit rapport betreft de visitatie van TBV Wonen over de periode 2013 t/m 2016.
report 2017
document
Tu, Q. (author), de Haan, J. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
This paper establishes a simple affordability model that implicitly incorporates the major Dutch market features to elucidate long-run house prices under a regulatory environment. The results reveal a long-run relationship for house prices under strict regulations. The association among house prices, income, interest rates, and inflation is...
journal article 2017
document
van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
Uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.
report 2017
document
Boelhouwer, P.J. (author), Mellink, Lex (author), Wachtmeester, Jan (author)
report 2017
document
Tu, Q. (author), de Haan, J. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
House price modeling has been frequently used to investigate the dynamics of housing markets, especially competitive markets; yet less attention has been given to markets that have experienced considerable interventions. The aim of this study is to demonstrate a mismatch between conventional house price models and the case of the Netherlands...
journal article 2016
document
Gbadegesin, J.T. (author), van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
The housing need of the burgeoning population, economic development and increasing urbanization have intensified the significance of land accessibility as an avenue towards improving housing provision in Nigerian urban centres. Literature in housing provision in Nigeria identified land accessibility factors in urban centres, yet there appears a...
conference paper 2016
document
Dol, C.P. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
Als gevolg van het verstrekken van hoge leningen ten opzichte van de w/aarde van de woning, heeft de recente prijsdaling van koopwoningen ertoe geleid dat vooral recente kopers 'onderwater' staan. Dit heeft de risicoperceptie van vele eigenaar bewoners gewijzigd omdat een potentiële restschuld een doorverhuizing belemmert. Daarnaast komt deze...
journal article 2016
document
Jansen, S.J.T. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Coolen, H.C.C.H. (author), De Haan, J. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Rapport opgesteld met subsidie van Dialoogtafel Groningen.
report 2016
document
Gong, Y. (author), Boelhouwer, P.J. (author), de Haan, J. (author)
journal article 2016
document
Jansen, S.J.T. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
Het optreden van aardbevingen kan leiden tot een waardevermindering van woningen in een gebied. Maar hoe groot is deze waardevermindering precies? En hoe kan zij het beste worden vastgesteld? Recentelijk zijn negen modellen, methoden en voorstellen voor compensatie geëvalueerd op basis van een aantal vooraf vastgestelde criteria. Het huidige...
journal article 2016
document
Boelhouwer, P.J. (author)
book chapter 2016
document
Gbadegesin, J.T. (author), van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Oladokun, S.O. (author)
The argument in the recent time was that the past strategies of the government in housing provision were obviously in favour of high income groups as the low-medium groups are victims of housing inadequacy in cities. The corollary to the situation resulted to the call for the adoption of public private partnership (PPP) initiative in order to...
conference paper 2016
document
Boelhouwer, P.J. (author), Schiffer, K (author)
report 2016
Searched for:
(1 - 20 of 147)

Pages