Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Battjes, J.A. (author), Venis, W.A. (author)
Tot de taak van de door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen ingestelde werkgroep "Golfproblemen bij dijken" behoort het bestuderen van de problemen met betrekking tot de golfoploop en golfoverslag bij waterkeringen. In het kader van deze taak is de Werkgroep begonnen met het inventariseren van de huidige kennis door het...
report 1972