Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Battjes, J.A. (author)
Bij het samenstellen van het rapport "Golfoploop en golfoverslag" is er naar gestreefd: een overzicht te geven van de betreffende literatuur, de in deze literatuur voorkomende gegevens te analyseren en te interpreteren, waar mogelijk verbanden te leggen tussen de resultaten uit de verschillende literatuurbronnen, aanbevelingen te geven voor...
report 1972
document
Battjes, J.A. (author)
Bij het samenstellen van het rapport "Golfoploop en golfoverslag" is er naar gestreefd: een overzicht te geven van de betreffende literatuur, de in deze literatuur voorkomende gegevens te analyseren en te interpreteren, waar mogelijk verbanden te leggen tussen de resultaten uit de verschillende literatuurbronnen, aanbevelingen te geven voor...
report 1972
document
Battjes, J.A. (author), Venis, W.A. (author)
Tot de taak van de door de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen ingestelde werkgroep "Golfproblemen bij dijken" behoort het bestuderen van de problemen met betrekking tot de golfoploop en golfoverslag bij waterkeringen. In het kader van deze taak is de Werkgroep begonnen met het inventariseren van de huidige kennis door het...
report 1972