Searched for:
(1 - 2 of 2)
document
Van Herpen, J.A. (author)
Na twee jaar gebruik van de leidraad geven signalen uit de "praktijk" aan dat voor sommige aspecten meer achtergrondinformatie is gewenst. Tevens hebben inmiddels nieuwe inzichten vorm gekregen en zijn resultaten uit onderzoek'beschikbaar gekomen. Daarom heeft werkgroep4 "Dijkbekledingen" van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen,...
report 1987
document
Van Herpen, H.A. (author)
In de afgelopen tijd is veel onderzoek op open steenasfalt uitgevoerd. Hoewel bij een aantal resultaten nog vraagtekens moeten worden gezet en aanvullend onderzoek wenselijk is, kan in het algemeen worden gesteld dat er voldoende bekend is om open steenasfalt verantwoord te kunnen toepassen. De belangrijkste conclusie uit het rapport is, dat...
report 1985