Searched for:
(1 - 20 of 40)

Pages

document
Van Veghel, M. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1999
document
Van Veghel, M. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1999
document
Priemus, H. (author), Van Aalst, I. (author), Louw, E. (author)
book 1998
document
Raat, R. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1998
document
Priemus, H. (author), Kloosterman, R.C. (author), Lambregts, B.W. (author), Kruythoff, H.M. (author), Den Draak, J. (author)
book 1998
document
Korthals Altes, W.K. (author), De Jong, J. (author)
Medio 1996 is de gewijzigde Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in werking getreden. Hierdoor kan een groot aantal gemeenten gebieden aanwijzen waar eigenaren die grond willen verkopen, deze grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Op deze wijze zou de regisserende rol van gemeenten bij locatieontwikkeling versterkt kunnen worden. Mogelijk...
book 1998
document
Koffijberg, J.J. (author)
book 1997
document
Priemus, H. (author), Kalle, E. (author), Teule, R. (author)
Deze studie is in opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de vier grote steden en 23 middelgrote gemeenten uitgevoerd door het Onderzoeksinstituut OTB (TU Delft) en SOAB (Breda) ter gelegenheid van het zogeheten IJkmoment Belstato. Allereerst is nagegaan hoe groot de stadsvernieuwingsbehoefte is in de 4 + 23 steden (volgens de...
book 1997
document
Kalle, E. (author), Teule, R. (author)
book 1997
document
Schutte, Y. (author), Van Wijk, E. (author)
Dit is een publicatie van de afstudeerrichting Volkshuisvesting & Stadsvernieuwing van de Faculteit der Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft Uitgave naar aanleiding van het 2S-jarig jubileum van de afstudeerrichting gehouden op 24 oktober 1997
book 1997
document
Bosten, L. (author), Theelen, B. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1996
document
Kalle, E. (author), Kruythoff, H. (author), Breuking, V. (author), Teule, R. (author)
Onderzoek in opdracht van het 'Bestuurlijk overleg van de 23 Grotere Stadsvernieuwingsgemeenten'
book 1996
document
Stouten, P. (author)
Stedelijke vernieuwing als ontwerpstrategie heeft de afgelopen jaren tot plannen geleid waarbij de relatie van de desbetreffende locatie met de stad als geheel een belangrijk thema vormt. In deze publikatie worden een aantal plantypen behandeld die na jaren van experimenteren zijn gerealiseerd of nog in uitvoering zijn. Bij de totstandkoming van...
book 1996
document
Rosemann, J. (author), Wigmans, G. (author)
De rol van de publieke planning en de mogelijkheid (en ook de wenselijkheid) om de stedelijke ontwikkeling in het postindustriële tijdperk te sturen zijn de centrale thema's van de conferentie "Vienna - Rotterdam: Forging the Future". De conferentie wordt georganiseerd door de bouwkundefaculteiten van de TU Delft en TU Eindhoven in samenwerking...
book 1996
document
Stouten, P. (author)
Urban renewal in transition consists revised and enlarged version of two papers. The first paper 'urban renewal and restructuring: between economie and social renewal' had been presented at the conference 'Labour on the move and transitions in the building process', organlzed by the Bartlett School of Architecture and Planning (University...
book 1995
document
Den Hollander, B. (author)
book 1994
document
Van der Flier, K. (author), Van der Toorn Vrijthoff, K. (author)
De titel 'Van integraal beheer op wijkniveau naar beheer van woonmilieu's' is weliswaar lang maar geeft een goede karakterisering van het onderzoek dat hier gerapporteerd wordt. Het onderzoek is gestart met de vraag wat de voorwaarden zijn om te komen tot meer integraal beheer op wijkniveau. Bij het zoeken naar deze voorwaarden zijn wij gestuit...
book 1994
document
Acioly, C.C. (author)
book 1993
document
Metselaar, G. (author)
book 1992
document
Metselaar, G. (author)
book 1992
Searched for:
(1 - 20 of 40)

Pages