Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Boelens, L. (author)
Het recentelijk breed gevoerde architectuur- en stedebouwdebat stelt de herprofilering van de vakdiscipline en de herbezinning met betrekking tot het stedelijke ontwerp in het centrum van de belangstelling. Geïnspireerd door het post moderne denken slaagt dit debat er evenwel nauwelijks in een vruchtbaar alternatief tot ontwikkeling te brengen....
book 1985