Searched for:
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Aben, R. (author), Van der Ree, P. (author), Steenbergen, C. (author)
Het landschapstheater omvat een veel grotere rijkdom aan decors, zetstukken en requisieten, dan er in een catalogus valt te etaleren. Toch hebben wij geprobeerd in deze eerste voorlopige versie van het boekje om een aantal van zulke beeldtypen te documenteren en de grenzen ervan af te tasten. Voor de voorbeelden hebben wij vrij geput uit onze...
book 1994
document
Atman, R.E. (author)
Habitat in de Derde Wereld. De invloed van de mikrokosmische woonwereld van de mens op de belevingswaarde en vormgeving van de gemeenschappelijke openbare ruimten bij woonnederzettingen in de ontwikkelingslanden
book 1987
document
De Leister, A.C. (author), Vos, M.B.J. (author)
book 2010
document
Van Duin, L. (author), Graafland, A.D. (author)
book 1991
document
Swets, H. (author), Kooijman, D. (author), Hobma, F. (author), Schuur, R. (author), Priemus, H. (author)
book 1991
document
Palmboom, F. (author)
book 1990
document
Priemus, H. (author), Smid, I. (author)
book 1992
document
Hebly, A. (author), Palmboom, F. (author)
book 1990
document
Boelens, L. (author)
Het recentelijk breed gevoerde architectuur- en stedebouwdebat stelt de herprofilering van de vakdiscipline en de herbezinning met betrekking tot het stedelijke ontwerp in het centrum van de belangstelling. Geïnspireerd door het post moderne denken slaagt dit debat er evenwel nauwelijks in een vruchtbaar alternatief tot ontwikkeling te brengen....
book 1985
document
Jongepier, R. (author)
Dit boek behelst het onderzoek naar het ontstaan van de vorm van de steden die de Romeinen in hun immense Imperium hebben gesticht. Ook hierbij bleek dat de historie een doorlopend proces is: volkeren nemen van voorgangers over, en voegen nieuwe elementen eraan toe. Vanuit Mesopotamia vond een proces plaats dat zich in westelijke richting...
book 1988
document
Geurtsen, R. (author), Körnig, N. (author)
Omstreeks de jaarwisseling van '87-'88 nodigde de Gemeente Delft een aantal stedebouwkundigen en architecten uit om, gegroepeerd in vier ontwerpteams, te zoeken naar antwoorden op een complexe vraag: welke ruimtelijke en programmatische mogelijkheden biedt het stadsdeel Zuidpoort, een stadsdeel dat dicht tegen de binnenstad aanligt, dat goed...
book 1989
document
Kuiper, J.A. (author)
De vernieuwing van een in formalisme en academisme vastgelopen vormentaal van architectuur en stadsuitleg tekende zich in de eerste helft van deze eeuw af in twee stromingen: de ene hechtte grote waarde aan zintuiglijke, visuele kwaliteiten en het gebruik van natuurlijke materialen, waarbij grote aandacht werd gegeven aan het specifieke en...
book 1991
document
Molster, A. (author), Kuipers, K. (author), Van Welie, S. (author), Hellema, W. (author)
Nog volop bezig met je studie en het studentenleven staat werken ver van je af. In de loop van je studie echter dringt het tot je door dat het einde hiervan in zicht komt; je moet gaan nadenken welke richting je op wilt. Gaan werken bij een stedebouwkundig bureau of een gemeente is een bekende, veel gemaakte keuze maar wat kan er nog meer en wat...
book 1998
document
Geurtsen, R. (author)
Vele steden beschikken over grote blinde vlekken, stadsdelen die decennia lang aan de aandacht zijn ontsnapt of die te lijden hebben gehad van te veel aandacht. Veel plannen en veel gepraat, maar nauwelijks zichtbare resultaten. In Delft ligt een dergelijke blinde vlek vrijwel in het midden van de stad, ingeklemd tussen de zeventiende eeuwse...
book 1988
document
Graafland, A. (author)
Dit boek documenteert een aantal plannen van studenten/tes van de Afdeling Bouwkunde van de TH-Delft. De plannen werden gemaakt voor het Schenkel gebied in Spijkenisse en kwamen tot stand in mijn Rl-projekt. Het boek bestaat uit drie delen, het eerste deel is een artikel van mijn hand over het probleem van het stadsconcept. De thematiek van een...
book 1986
document
Den Draak, J. (author), Gantvoort, J.T. (author), Van Hoogdalem, H. (author), Kok, R. (author), Molenaar, G. (author), Oosterbos, J.F.H. (author), Vrielink, D. (author)
De Netherlands Graduate School of Housing and Urban Research (Nethur) organiseert in het kader van haar onderwijsprogramma voor assistenten-inopleiding eenmaal per twee jaar een cursus stedelijk onderzoek. Hierin worden actuele ontwikkelingen in de theorie en methodiek van het vakgebied door deskundigen belicht en met de deelnemers...
book 1993
document
Jongepier, R. (author)
book 1988
document
Westrik, J. (author), Büchi, H. (author)
book 1989
document
Klaasen, I. (author)
De voorliggende publikatie is samengesteld ter begeleiding van een stedebouwkundige manifestatie die elementen in zich verenigt 'bien étonnés de se trouver ensemble'. De directe aanleiding was de viering - met een blik vooruit naar het jaar 2015 - van het 55-jarig bestaan van de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen (BNS). Daaraan gekoppeld is...
book 1990
document
Starmans, I.H.J. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Wegen, H.B.R. (author)
book 1988
Searched for:
(1 - 20 of 21)

Pages