Searched for:
(1 - 1 of 1)
document
Anonymus, A. (author)
De Directie Waterhuishouding en Waterbeweging van de Rijkswaterstaat heeft op 18 juli 1966 het Waterloopkundig Laboratorium de opdracht gegeven een fundamenteel onderzoek in te stellen naar de werking van strandhoofden. Als stuurgroep bij dit onderzoek fungeert de Nederlandse Werkgroep Strandhoofden. De voor het onderzoek noodzakelijke...
report 1968