Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Gehrels, H. (author), Van Leeuwen, E. (author), Voogt, W. (author), Sterk, R. (author), Van der Velde, R. (author), Verhoeven, G. (author), Stuurman, R. (author), Van Oostrom, N. (author)
Polder Het Waalblok ligt in de gemeente Westland tussen de kern van ’s-Gravenzande en de kust. De polder heeft een oppervlakte van 55 ha, waarvan het grootste gedeelte in gebruik is, en in de toekomst ook blijft, voor de glastuinbouw. Op dit ogenblik vinden er diverse herstructureringsinitiatieven in de glastuinbouw plaats. De telers in het...
report 2007
document
Roelofsen, F. (author), Buma, J. (author), Oude Essink, G. (author), Garming, L. (author), Van Oostrom, N. (author), Gehrels, J. (author), Peters, T. (author), Van Meerten, H. (author), Vergroesen, T. (author), Penailillo, R. (author)
Delft en omliggende gemeenten zullen in de komende jaren moeten anticiperen op de mogelijke veranderingen in het onttrekkingsregime voor grondwater van DSM Gist en de geplande aanleg van de spoortunnel onder Delft. Deze veranderingen hebben invloed op het watersysteem en daarmee op het waterbeheer. In het kader van het onderzoeksprogramma ...
report 2007
document
Gehrels, H. (author), Reijs, T. (author), Van Meerten, H. (author), De Rijk, J. (author), Van Oostrom, N. (author), Oude Essink, G. (author), Vergroesen, T. (author), Maas, K. (author), Buma, J. (author)
Dit rapport is het resultaat van een verkennend onderzoek naar de effecten van de voorgenomen vermindering of stopzetting van de grondwaterwinning door DSM Gist in combinatie met de aanleg van de spoortunnel in Delft. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Delft, Hoogheemraadschap van Delfland en de provincie Zuid-Holland door...
report 2005