Searched for:
(1 - 11 of 11)
document
Pijlman, L. (author), Van den Hazel, R. (author), Vaessen, M. (author), Nicasie, J. (author), Fokkema, M. (author), Borgmeijer, E. (author), Draaijer, P. (author), Nieuwenhuis, W. (author), Radstake, E. (author), Korthals Altes, W.K. (author), Louw, E. (author), De Wolff, H.W. (author), Van der Sluis - Van Meijeren, M. (author), Adriaanse, C.M.M. (author), Ouwehand, A.L. (author), Romein, A. (author), Trip, J.J. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
book 2010
document
Louw, E. (author)
book 1999
document
Louw, E. (author), Hierhaar, J.F.H. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Stichting Natuur en Milieu.
book 1999
document
Priemus, H. (author), Van Aalst, I. (author), Louw, E. (author)
book 1998
document
Louw, E. (author), Olden, H. (author), Priemus, H. (author)
book 1996
document
Louw, E. (author)
book 1993
document
Blaas, E.W. (author), Vleugel, J.M. (author), Louw, E. (author), Rooijers, T. (author)
Personenauto-mobiliteit brengt een aantal problemen met zich. Naast het bekende congestie- en milieuprobleem is de auto ook een notoire energiegebruiker. Het afgelopen decennium is vooral getracht dit energiegebruik terug te dringen door technische aanpassingen aan de vervoermiddelen. De besparingen die hiermee werden bereikt zijn echter teniet...
book 1992
document
Louw, E. (author), Nijkmap, P. (author), Priemus, H. (author)
book 1991
document
Konings, R. (author), Louw, E. (author), Visser, J. (author)
book 1990
document
Louw, E. (author)
In Nederland als distributieland wordt volgens een aantal studies een belangrijke functie toegedicht aan douane-entrepots. Meestal wordt er daarbij op gewezen dat in Nederland aanzienlijk meer gebruiksmogelijkheden van entrepots zijn dan in andere Europese landen. Zelden echter wordt ingegaan op de daadwerkelijke rol die deze douane-inrichtingen...
book 1990
document
Louw, E. (author)
book
Searched for:
(1 - 11 of 11)