Searched for:
(1 - 20 of 20)
document
Van der Hoeven, F.D. (author), Wandl, A. (author)
Achtergrond Hittegolven komen in de toekomst vaker voor in Rotterdam. Daarbij zijn vooral ouderen kwetsbaar, een groep die in omvang groeit. Gelet op de Parijse hittegolf van augustus 2003 en de Rotterdamse hittegolf van juli 2006 neemt de kans toe op een verhoogde sterfte onder met name oudere inwoners in de zomerperiode. Methode Het doel van...
book 2015
document
Van der Hoeven, F.D. (author), Wandl, A. (author)
Background Heat waves will occur in Rotterdam with greater frequency in the future. Those affected most will be the elderly – a group that is growing in size. In the light of the Paris heat wave of August 2003 and the one in Rotterdam in July 2006, mortality rates among the elderly in particular are likely to rise in the summer. Method The aim...
book 2015
document
Van Dorst, M. (author), Geerling, L. (author), De Graaf, P. (author), Vink Jacques, J. (author), Van de Wal, H. (author)
Duurzame (her)ontwikkeling is in de stedenbouw een vanzelfsprekend uitgangspunt geworden. In theorie en praktijk is er echter nog geen eenduidige definitie, noch een benadering van duurzame stedenbouw. Dit boek is het resultaat van een ontwerpend onderzoek waarin verschillende benaderingen van duurzame stedenbouw op één locatie zijn...
book 2011
document
Wigmans, G. (author)
book 2001
document
Harts, J.J. (author), Maat, C. (author), Zeijlmans van Emmichoven, D. (author)
book 1999
document
Heeger, H. (author), Kullberg, J. (author), Van Die, L. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Gemeente Rotterdam, dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 1998
document
Rosemann, J. (author), Wigmans, G. (author)
De rol van de publieke planning en de mogelijkheid (en ook de wenselijkheid) om de stedelijke ontwikkeling in het postindustriële tijdperk te sturen zijn de centrale thema's van de conferentie "Vienna - Rotterdam: Forging the Future". De conferentie wordt georganiseerd door de bouwkundefaculteiten van de TU Delft en TU Eindhoven in samenwerking...
book 1996
document
Teule, R. (author)
book 1995
document
Priemus, H. (author)
book 1995
document
Maat, C. (author), Van Rosmalen, B. (author)
book 1995
document
Priemus, H. (author), Wassenberg, F. (author), Van Rosmalen, B. (author)
book 1995
document
De Jong, M. (author)
book 1992
document
Priemus, H. (author), Bentvelsen, T. (author), Meijer, F. (author), Spaans, M. (author), Teule, R. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1991
document
Van der Ven, H. (author)
De huisvesting van allochtonen geniet al geruime tijd de belangstelling van beleidsmedewerkers, belangengroepen en politici. Achterstand en achterstelling dient bestreden te worden, zo luidt het devies. Deze studie naar de huisvestingssituatie van Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen gedurende de jaren tachig, werpt een nieuw ligt op...
book 1991
document
Spaans, M. (author)
book 1990
document
Boersma, A. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de marktpositie van de naoorlogse etagebouw in de non-profit huursector in Rotterdam. Een belangrijk bestanddeel van het onderzoek was een woonbeelden-enquête onder bewoners van zes geselecteerde complexen. Aan hen is gevraagd om hun eigen woonsituatie qua woning en woongebied te...
book 1990
document
Hebly, A. (author), Palmboom, F. (author)
book 1990
document
Koolma, H.M. (author)
Het beheer van buurten komt uit de vergetelheid. Gemeenten, woningcorporaties, bewonersorganisaties en andere instellingen tonen in toenemende mate belangstelling voor dit vraagstuk. Voor een groot deel is deze belangstelling het gevolg van de ervaringen die men heeft opgedaan in stadsvernieuwingsgebieden. Een slecht beheer in het verleden heeft...
book 1988
document
Van der Flier, K. (author), Vermeyden, B. (author)
book 1986
document
Korteweg, J. (author)
book 1978
Searched for:
(1 - 20 of 20)