Searched for:
(1 - 20 of 65)

Pages

document
Erkens, A. (author)
Ypenburg per vliegend openbaar vervoer, een titel die min of meer de conclusie van het onderzoek weergeeft: een toekomstige woonwijk Ypenburg is dusdanig te ontsluiten met het openbaar vervoer, dat geconcureerd kan worden met de auto ('vliegensvlugge' OV-verbindingen). De eerste stap die in het ontwerp genomen moet worden is het vaststellen van...
report 1993
document
Van Binsbergen, A.J. (author), Erkens, A. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport opgesteld door de Technische Universiteit Delft, Vakgroep Infrastructuur in opdracht van de Rijksplanologische Dienst (RPD). Er bestaat een zekere wisselwerking tussen vervoersystemen en de ruimtelijke ordening. Om deze wisselwerking in beeld te brengen is gezocht naar kenmerken waarmee vervoersysteem en ruimtelijke ordening beschreven...
report 1994
document
Erkens, A. (author), Wiggenraad, P.B.L. (author)
Rapport in opdracht van de Gemeente Rijswijk. Ter verbetering van de verbinding per openbaar vervoer tussen Den Haag en Rijswijk Steenvoorde zijn plannen gemaakt voor de aanleg van een tramlijn over de Burgemeester Elsenlaan en door de Plaspoelpolder. Op basis van het in Den Haag en omstreken gebruikte vervoermodel, het AVVO-model van DHV, is...
report 1994
document
Van Binsbergen, A.J. (author), Erkens, A. (author), Hamel, B. (author)
In part one of this report, general transport and transport-flow measures are described. By using other modes of transport than road-vehicles, it is possible to save energy. An advanced park-and-ride system can lead to a 27% reduction in energy use per passengerkilometre; in 2040 at most 10% of the total number of passengerkilometres can be...
report 1994
document
Erkens, A. (author), Bovy, P.H.L. (author)
conference paper 1995
document
Erkens, S.M.J.G. (author), Moraal, J. (author)
Fatigue resistance of asphalt concrete is usually evaluated by means of fatigue tests, like repeated load four point bending tests. These tests are rather time consuming and, therefore, not suited for performance based specifications. In this article a new, faster procedure to determine the fatigue characteristics is introduced. The procedure is...
journal article 1996
document
Erkens, S.M.J.G. (author), Poot, M.R. (author)
In road engineering research and design the principles of material mechanics have not yet become a standard tool. In this contribution a project aimed at applying these principles to asphalt concrete is presented. Attention is paid to the differences between the standard test procedures and those based on mechanics considerations, presenting...
journal article 2000
document
Erkens, S.M.J.G. (author)
doctoral thesis 2002
document
Schmets, A.J.M. (author), Nahar, S.N. (author), Dillingh, B. (author), Fischer, H. (author), Scarpas, A. (author), Erkens, S. (author)
In this report we present the background, the scientific and experimental approach and the results of AFM experiments performed on two different batches of bitumen. The specific bitumen researched in this project has also been studied in the context of the InfraQuest project ‘Pragmatisch Healing Onderzoek’. It has been known for quite some time...
report 2012
document
Nahar, S.N. (author), Dillingh, B. (author), Erkens, S.M.J.G. (author), Schmets, A.J.M. (author), Fischer, H.R. (author), Scarpas, A. (author), Schitter, G. (author)
Bituminous binders are known to have microstructures at typical length scales of micrometers. This microstructure can be probed with Atomic Force Microscopy (AFM). Now that worldwide several research groups are reporting AFM results on bitumen, it is becoming important to improve the understanding of the reproducibility and objectivity of the...
conference paper 2013
document
Erkens, S.M.J.G. (author), Scarpas, A. (author)
With the increasing drain on natural resources and resulting aim to reduce the environmental impact of road engineering, the use of reclaimed asphalt in fresh asphalt becomes more and more important. Despite the experience in using RAC, there are still many questions regarding the effect of RAC on the technical and environmental performance of...
book 2013
document
Erkens, S.M.J.G. (author), van Vliet, D (author)
Vanwege het grote aantal variabelen dat een rol speelt bij het gedrag van asfaltverhardingen, is het cruciaal om bij het volgen van het gedrag in de tijd gedetailleerde gegevens te hebben over de samenstelling, aanlegcondities en het gedrag en verloop in eigenschappen in de tijd. Op basis van ervaringen uit het verleden, kan men lessen leren...
conference paper 2014
document
Erkens, S.M.J.G. (author), Kasbergen, C. (author), Villani, M.M. (author), Scarpas, A. (author), Florio, E. (author), Berti, C. (author)
Sinds 2008 werken we in Nederland met functionele eigenschappen voor asfalt<br/>beton. Hierbij wordt niet zo zeer op het “recept” van het asfalt gestuurd, als<br/>wel op de eigenschappen ervan die van belang zijn voor het gedrag in de weg.<br/>Binnen het NL-LAB programma wordt de relatie tussen deze functionele<br/>eigenschappen en het gedrag in...
conference paper 2014
document
Mookhoek, S.D. (author), van Vliet, Dave (author), van Lent, D.Q. (author), Erkens, S.M.J.G. (author)
Het nieuwe onderzoeksproject NederLands Langjarig Asfalt Bemonsteringsprogramma (NLLAB) heeft als doel de materiaaleigenschappen tussen een gerealiseerd werk in de praktijk te vergelijken met de eigenschappen zoals gevonden voor een laboratorium gemengd en verdichte mengsels via typeonderzoek beproevingen. Van hetzelfde mengsel zoals toegepast...
conference paper 2014
document
Florio, E. (author), Berti, C. (author), Kasbergen, C. (author), Villani, M.M. (author), Scarpas, Athanasios (author), Erkens, S. (author), Sangiorgi, Cesare (author), Lantieri, Claudio (author)
In the Netherlands, the functional approach described in the 2008 European Asphalt Concrete standards was selected, specifying mixtures by their stiffness, fatigue resistance, permanent deformation, moisture sensitivity and limited composition data. The requirements for the functional specifications were based on the existing experience with a...
conference paper 2014
document
Varveri, A. (author), Scarpas, A. (author), Collop, A. (author), Erkens, S.M.J.G. (author)
In this paper, a new moisture conditioning protocol which attempts to distinguish the contributions of long- and short-term moisture damage, i.e. moisture diffusion and cyclic pore pressure generation, in asphalt mixtures is presented. The capability of the proposed protocol to rank various asphalt mixtures of known field performance for their...
conference paper 2014
document
Florio, E. (author), Berti, C. (author), Kasbergen, C. (author), Villani, M.M. (author), Scarpas, Athanasios (author), Erkens, S. (author), Sangiorgi, Cesare (author), Lantieri, Claudio (author)
This paper describes a project that is part of NL-LAB, a larger, long-term program at Delft University of Technology, Netherlands, which aims to establish the predictive capacity of the current European functional tests for Dutch asphalt concrete (AC) mixtures. In this NL-LAB program, the functional characteristics of resistance to rutting (EN...
conference paper 2014
document
Erkens, S.M.J.G. (author), Van Dommelen, A.C. (author), Van Vliet, D. (author), Leegwater, G.A. (author)
Het zelfherstellend vermogen, of de healingscapaciteit, van asfaltmengsels wordt in de meeste ontwerpmethoden voor wegverhardingen meegenomen. De kennis over dit zelfherstellend vermogen is gebaseerd op ervaringen en onderzoeken uit het verleden en de werkelijke mechanismen erachter zijn niet bekend. Hierdoor is het moeilijk om voor nieuwe...
report 2014
document
Mookhoek, S.D. (author), Liu, G. (author), Erkens, S.M.J.G. (author), Giezen, C (author), Voskuilen, Jan (author)
In this work ageing protocols for asphalt and mastics were developed and investigated; i.e representation of the field ageing and their acceleration degree. Here it was aimed to age laboratory prepared specimen analogous to naturally aged materials in the field and compare their material properties. Such simulation of ageing is of importance in...
conference paper 2014
document
Erkens, S.M.J.G. (author), Stigter, J (author), Sluer, B (author), Khedoe, RN (author), van der Wall, A (author), de Bondt, A (author)
Sinds 2008 werken we in Nederland met functionele eigenschappen voor asfalt<br/>beton. Hierbij wordt niet zo zeer op het “recept” van het asfalt gestuurd, als<br/>wel op de eigenschappen ervan die van belang zijn voor het gedrag in de weg.<br/>Het idee hierbij is dat, als je de relevante asfalteigenschappen voor goed<br/>gedrag in de weg...
conference paper 2014
Searched for:
(1 - 20 of 65)

Pages