Searched for:
(1 - 20 of 33)

Pages

document
Bos, J. (author)
report 2014
document
Bos, J. (author)
report 2014
document
Zevenbergen, C. (author), Van Tuijn, J. (author), Rijke, J. (author), Bos, M. (author), Van Herk, S. (author)
Ruimte voor de Rivier, het grootste Nederlandse waterbouwproject sinds de Deltawerken, is in de uitvoeringsfase gekomen. Het programma is in 2007 van start gegaan en alle 34 projecten zijn nu in uitvoering. Deze brochure laat zien hoe het management van het programma zich heeft ontwikkeld en vooral welke factoren een rol in het succes hebben...
report 2013
document
Bos, R.W. (author), Huisman, T.J. (author), Obers, M.P.W. (author), Schaap, T. (author), Van der Zalm, M. (author)
Background To design a ship its specific design requirements are to be known. These are, together with class notations, specified in previous reports and extended in this report. Since the requirements are formed iteratively, design freedom is possible. This is used to implement several innovations into the design which improve the performance...
report 2013
document
Bos, R.W. (author), Huisman, T.J. (author), Obers, M.P.W. (author), Schaap, T. (author), Van der Zalm, M. (author)
Background The Dutch maritime industry has only limited knowledge about Arctic engineering, in spite of a growing market and interest by the oil and gas industry. This literature survey is the first in a series of three reports to develop a concept design of an Arctic Offshore Support Vessel (AOSV). The purpose is to give a perspective on Arctic...
report 2013
document
Bos, R.W. (author), Huisman, T.J. (author), Obers, M.P.W. (author), Schaap, T. (author), Van der Zalm, M. (author)
Background At the start of a design it is often good to look at comparable designs. What choices were made, what are the operations, what equipment is used? This report looks at three Damen ships, which are already capable of offshore support. These vessels are designed for open water. Looking just at what has to improve for operating in the...
report 2013
document
Blank, J.L.T. (author), Bos, J.W.B. (author), Koot, P.M. (author), Balk, B.M. (author)
Dit rapport analyseert de reguleringsmethode van TenneT door de NMa en beantwoordt drie door de NMa voorgelegde vragen. De eerste vraag betreft de mate waarin de huidige reguleringsmethode leidt tot de juiste prikkels voor TenneT om de doelmatigheid van de bedrijfsvoering te bevorderen. De tweede vraag betreft de mate waarin de huidige...
report 2010
document
Bos, M. (author), Den Nederlanden, H. (author), Lagendijk, O. (author)
Het technisch rapport ruimtelijke kwaliteit heeft als doel het werken aan ruimtelijke kwaliteit concreet te maken in de planvorming voor rivierveiligheid, zowel in dijkversterking- als rivierverruimingprojecten. Om dit doel te bereiken besteedt het technisch rapport aandacht aan de methode die kan worden toegepast om ruimtelijke kwaliteit te...
report 2007
document
Bos, D. (author), Tuenter, T. (author)
Onderzoek naar de effecten van een eventuele veldproef waarbij voor een langere tijd in een bepaald gebied muskusratten niet bestreden worden.
report 2007
document
Bos, J.E. (author), van der Hout, I.E. (author), Keuning, J.A. (author)
report 2007
document
Bos, R.W. (author)
report 2005
document
Bos, G. (author), Calle, E. (author), Jansen, H.L. (author), Van der Meer, M.T. (author), Smits, M.T.J.H. (author)
In dit rapport is de kennis gebundeld die is opgedaan bij het onderzoek naar de toepassing van kistdammen en diepwanden in waterkeringen. Het beschrijft onder meer een methode om een dergelijk kunstwerk te ontwerpen en/of te toetsen op een vooraf vastgesteld betrouwbaarheidsnivo. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de functies van dijken in het...
report 2004
document
Ris, R.C. (author), Bos, K.J. (author)
report 1999
document
Bos, J.E. (author), de Vries, S.C. (author), Vunderink, R.A.F. (author)
report 1995
document
Bos, A.H.W. (author)
report 1994
document
Bos, J.B. (author), Jongeling, G.A. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1989
document
Bergink-Martens, D.J.M. (author), Bos, H.J. (author), Prins, A. (author), Schulte, B.C. (author)
report 1989
document
Bos, H.J. (author)
report 1987
document
Bos, C.G.J. (author)
report 1987
document
Bos, C.G.J. (author)
report 1987
Searched for:
(1 - 20 of 33)

Pages