Searched for:
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Bos, G. (author), Calle, E. (author), Jansen, H.L. (author), Van der Meer, M.T. (author), Smits, M.T.J.H. (author)
In dit rapport is de kennis gebundeld die is opgedaan bij het onderzoek naar de toepassing van kistdammen en diepwanden in waterkeringen. Het beschrijft onder meer een methode om een dergelijk kunstwerk te ontwerpen en/of te toetsen op een vooraf vastgesteld betrouwbaarheidsnivo. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de functies van dijken in het...
report 2004
document
Smits, J.G.C. (author), Blauw, A.N. (author), Beek, J.K.L. van (author)
report 2003
document
Smits, J.G.C. (author)
report 2003
document
Smits, A. (author)
This report makes part of the KNMI Hydra project and it gives an overview of the reproduction and adjustments to the so-called "compound Weibull model for the description of surface wind velocity distributions"(Rijkoort, 1983). This model is used to calculate return levels of hourly wind speeds with high return periods (up to 10^4 years) at...
report 2001
document
Smits, A. (author)
In dit rapport (onderdeel van het HYDRA-project) wordt een toelichting gegeven op de reproductie van “a compound Weibull model for the description of surface wind velocity distributions” van P.J. Rijkoort. Aan de hand van dit model kunnen herhalingstijden van zeer uitzonderlijk hoge windsnelheden gegenereerd worden. Getracht is de tabellen met...
report 1999
document
Smits, J.G.C. (author), Blauw, A.N. (author), Nolte, A.J. (author)
report 1998
document
Wijdeveld, A.J. (author), Smits, J.G.C. (author)
report 1997
document
Smits, J.G.C. (author), Bokhorst, M. (author), Brinkman, A.G. (author), Herman, P.M.J. (author), Ruardij, P. (author), Sonneveldt, H.L.A. (author), Tol, M.W.M. van der (author)
report 1997
document
Wijdeveld, A.J. (author), Smits, J.G.C. (author)
report 1996
document
Smits, J.G.C. (author)
report 1996
document
Smits, J.G.C. (author)
report 1996
document
Smits, J.G.C. (author), Pagee, J.A. van (author), Los, F.J. (author), Boderie, P.M.A. (author)
report 1995
document
Smits, J.G.C. (author)
report 1995
document
Smits, J.G.C. (author)
report 1994
document
Smits, J.G.C. (author)
report 1994
document
Geilen, N. (author), Coops, H. (author), Schoor, M. (author), Smits, T. (author)
In het kader van onderzoek naar natuurvriendelijke oeverbescherming langs de grate rivieren worden door het RIZA (afdelingen Biologie en Fysica) de mogeIijkheden van de aanplant van wilgen bestudeerd. In april 1990 zijn daartoe op drie lokaties langs de Waal, in kribvakken ter hoogte van Gendt, Druten en Gameren, wilgenstekken aangeplant. In...
report 1991
document
Smits, J.G.C. (author)
report 1991
document
Smits, J.G.C. (author), Stutterheim, E. (author), Vries, D.J. de (author)
report 1986
document
Stutterheim, E. (author), Smits, J.G.C. (author)
report 1985
document
Pagee, J.A. van (author), Smits, J.G.C. (author)
report 1984
Searched for:
(1 - 20 of 24)

Pages