Searched for:
(1 - 13 of 13)
document
Battjes, J.A. (author)
lecture notes 2002
document
Battjes, J.A. (author)
In dit derdejaarsvak "Vloeistofmechanica" wordt voortgebouwd op het gelijknamige tweedejaarsvak (b70), waarvan de stof bekend wordt verondersteld. In hoofdstuk 2 wordt verder ingegaan op de kinematica en de dynamica van stromingen, vooral die van een ideale vloeistof. De behandeling is gericht op de berekening van het gehele snelheidsveld en...
lecture notes 1992
document
Battjes, J.A. (author), Labeur, R.J. (author)
lecture notes 2014
document
Battjes, J.A. (author)
Basisvergelijkingen, lineare theorie, dispersierelatie, niet-lineaire theorieen, terugkaatsing, breking en oploop tegen een helling, diffractie.
lecture notes 1986
document
Battjes, J.A. (author)
lecture notes 1976
document
Battjes, J.A. (author)
Basisvergelijking lange golven, elementaire golfvergelijkingen, karakteristiekenmethoden, harmonische golven. Doordringing van getijden in rivieren.
lecture notes 2000
document
Battjes, J.A. (author)
lecture notes 1996
document
Battjes, J.A. (author), Booij, N. (author), Hooimeijer, M.A. (author)
lecture notes 1999
document
Battjes, J.A. (author)
Lecture notes for International Students at IHE. basics of waves, linear waves, shallow water, refraction, diffraction (publication year estimated).
lecture notes 1975
document
Battjes, J.A. (author)
lecture notes 1988
document
Battjes, J.A. (author)
Collegediktaat, stochastische variabelen, stochastische processen, spectraalanalyse, golfverwachtingsmodellen, golfklimaat.
lecture notes 1984
document
Battjes, J.A. (author)
College vloeistofmechanica, balansvergelijkingen, impulsbalans, stroombuis, stroming in open waterlopen, stroming rond een star lichaam, pijpstroming.
lecture notes 1990
document
Battjes, J.A. (author)
lecture notes 1982
Searched for:
(1 - 13 of 13)