Searched for:
(1 - 2 of 2)
document
Welle Donker, F.M. (author), van Loenen, B. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
Dit onderzoek geeft inzage in de (potentiƫle) maatschappelijke kosten en baten van open data. Achtergrond vormt de ambitie die de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in de Nationale Open Data Agenda (NODA) heeft geformuleerd om zoveel mogelijk overheidsgegevens die zich daarvoor lenen, als open data beschikbaar te stellen....
report 2017
document
van Loenen, B. (author), Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), Welle Donker, F.M. (author)
Onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Economische Zaken.<br/>Deze rapportage bevat een reflectie op de conceptrapportage van de Kamer van Koophandel van 2 mei 2016. Een eerdere versie van onderhavige rapportage is op 31 mei besproken met het ministerie van EZ en een vertegenwoordiging van de Kamer van Koophandel. Mede naar...
report 2016