Searched for:
(1 - 16 of 16)
document
Welle Donker, F.M. (author), Vancauwenberghe, G. (author), van Loenen, B. (author)
Onderzoek AMS E-GOS Local Governance modellen van open data bij gemeenten en de performatie van open data.<br/><br/>In 2017 is het Kenniscentrum Open Data begonnen met het project ‘Effective Governance of Open Spatial data’ (E-GOS) Local. Het E-GOS Local onderzoeksproject was een uitbreiding op het E-GOS-project uitgevoerd door Dr. Glenn...
report 2018
document
van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Kilic, Deniz (author)
Het doel van de verkenning is het uitbouwen en verspreiding van kennis over het gebruik van ‘sociale’ locatiegegevens door de overheid. Tijdens de verkenning wordt inzicht gegeven in de rol die locatiedata van sociale media en aan sociale media gerelateerde applicaties spelen bij de wederzijdse communicatie tussen de overheid en de burger. Door...
report 2018
document
Vancauwenberghe, G. (author), van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author)
This paper introduces the Open Spatial Data Infrastructure (SDI) Assessment Framework as a new approach for assessing the openness of SDIs. Open SDIs are SDIs in which non-government actors such as businesses, citizens, researchers and non-profit organizations can contribute to the development and implementation of the SDI, use spatial data with...
journal article 2018
document
Welle Donker, F.M. (author), van Loenen, B. (author)
Much research has emphasised the benefits of open government data, and especially high-value data. The G8 Open Data Charter defines high-value data as data that improve democracy and encourage the innovative reuse of the particular data. Thus, governments worldwide invest resources to identify potential high-value datasets and to publish these...
conference paper 2018
document
Welle Donker, F.M. (author), Crompvoets, J (author), van Loenen, B. (author)
Since 2009, Open Government Data initiatives have been launched worldwide and the concept of open data is gaining momentum. Open data are often associated with realizing ambitions, such as a more transparent and efficient government, solving societal problems and increased economic value. There has been ample literature describing the (potential...
report 2017
document
Welle Donker, F.M. (author), van Loenen, B. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
Dit onderzoek geeft inzage in de (potentiële) maatschappelijke kosten en baten van open data. Achtergrond vormt de ambitie die de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties in de Nationale Open Data Agenda (NODA) heeft geformuleerd om zoveel mogelijk overheidsgegevens die zich daarvoor lenen, als open data beschikbaar te stellen....
report 2017
document
van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author), Ploeger, H.D. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracth van RIVM.<br/>Open data is een van de pijlers van onze informatie-economie en van een transparante overheid. Ook de minister van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in 2015 aangekondigd werk te gaan maken van open data in de zorg. Naast het domein van de Volksgezondheid en Zorg heeft het...
report 2016
document
van Loenen, B. (author), Korthals Altes, W.K. (author), Groetelaers, D.A. (author), Welle Donker, F.M. (author)
Onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Ministerie van Economische Zaken.<br/>Deze rapportage bevat een reflectie op de conceptrapportage van de Kamer van Koophandel van 2 mei 2016. Een eerdere versie van onderhavige rapportage is op 31 mei besproken met het ministerie van EZ en een vertegenwoordiging van de Kamer van Koophandel. Mede naar...
report 2016
document
van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author)
Onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
report 2016
document
Welle Donker, F.M. (author), van Loenen, B. (author), Bregt, AK (author)
In recent years, there has been an increasing trend of releasing public sector information as open data. Governments worldwide see the potential benefits of opening up their data. The potential benefits are more transparency, increased governmental efficiency and effectiveness, and external benefits, including societal and economic benefits. The...
journal article 2016
document
Welle Donker, F.M. (author), van Loenen, B. (author)
Open data are currently a hot topic and are associated with realising ambitions such as a more transparent and efficient government, solving societal problems, and increasing economic value. To describe and monitor the state of open data in countries and organisations, several open data assessment frameworks were developed. Despite high scores...
journal article 2016
document
Welle Donker, F.M. (author), van Loenen, B. (author)
Since 2009, Open Government Data initiatives have been launched worldwide and the concept of open data is gaining momentum. Open data are often associated with realizing ambitions, such as a more transparent and efficient government, solving societal problems and increased economic value. However, between proposing an open data policy and...
journal article 2016
document
van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author)
report 2015
document
Welle Donker, F.M. (author), van Loenen, B. (author), Bregt, A (author)
report 2014
document
van Loenen, B. (author), Welle Donker, F.M. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
report 2014
document
van Loenen, B. (author), Janssen, K. (author), Welle Donker, F.M. (author)
book chapter 2012
Searched for:
(1 - 16 of 16)