Searched for:
(1 - 20 of 33)

Pages

document
Boelhouwer, P.J. (author)
Onderzoek in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
book 1989
document
Boelhouwer, P.J. (author)
Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
book 1989
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
De opleving in de bouw van vrije-sectorwoningen, die gepaard gaat met een veel grotere nadruk binnen het woningbouwprogramma op de vrije sector, is voor het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) de reden geweest een onderzoek op te dragen aan het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB) naar de...
book 1989
document
Boelhouwer, P.J. (author), Groen, A.M. (author)
book 1990
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Papa, O.A. (author)
book 1991
document
Boelhouwer, P.J. (author)
book 1991
document
Boelhouwer, P.J. (author)
book 1991
document
Boelhouwer, P.J. (author)
book 1992
document
Boelhouwer, P. (author), Van der Heijden, H. (author)
book 1992
document
Boelhouwer, P.J. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV)
book 1993
document
Conijn, J.B.S. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
Vanaf het midden van de jaren zeventig vormden discussies over de hoogte van de woonuitgaven van bewoners een belangrijk onderdeel van het volkshuisvestingsdebat. Ook voor de politiek was dit een gevoelig thema, waarnaar veel aandacht uitging. Rond het midden van de jaren tachtig verdween deze belangstelling grotendeels. Het Rijk concentreerde...
book 1994
document
Boelhouwer, P.J. (author), Mariën, A.A.A. (author), De Vries, P. (author)
Medio oktober 1993 bracht het Onderzoeksinstituut OTB het rapport De woonuitgaven van huurders in vijf groeikernen uit. In het rapport werd verslag gedaan van een onderzoek naar de woonuitgaven van de huurders in vijf groeikernen: Alkmaar, Almere, Lelystad, Spijkenisse en Zoetemeer. De studie werd uitgevoerd als voorbereiding op een mogelijk SEV...
book 1994
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van de Ven, B.L.M. (author), Mariën, A.A.A. (author)
book 1994
document
Boelhouwer, P.J. (author), Conijn, J.B.S. (author), De Vries, P. (author)
Deze rapportage doet verslag van een korte studie naar de prijsontwikkeling op de markt van koopwoningen. Aanleiding hiervoor vormt een onderzoeksvraag van MAB bv. Omdat deze organisatie in toenemende mate betrokken is bij de ontwikkeling van koopwoningen, wenst zij inzicht te hebben in de prijsontwikkeling van koopwoningen. Centraal in de...
book 1995
document
Boelhouwer, P.J. (author)
Onderzoek In opdracht van de gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
book 1995
document
Boelhouwer, P.J. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author), Elsinga, M.G. (author)
book 1995
document
Boelhouwer, P.J. (author), Menkveld, A.J. (author)
book 1996
document
Boelhouwer, J. (author)
book 1996
document
Boelhouwer, P.J. (author)
book 1996
document
Boelhouwer, P.J. (author), Conijn, J.B.S. (author), Philipsen, E. (author)
book 1996
Searched for:
(1 - 20 of 33)

Pages