Searched for:
(1 - 13 of 13)
document
Boelhouwer, P.J. (author), De Vries, P. (author)
book 1997
document
Conijn, J.B.S. (author), De Vries, P. (author), Stauttener, T.J. (author)
book 1998
document
Boelhouwer, P.J. (author), Conijn, J.B.S. (author), De Vries, P. (author)
Deze rapportage doet verslag van een korte studie naar de prijsontwikkeling op de markt van koopwoningen. Aanleiding hiervoor vormt een onderzoeksvraag van MAB bv. Omdat deze organisatie in toenemende mate betrokken is bij de ontwikkeling van koopwoningen, wenst zij inzicht te hebben in de prijsontwikkeling van koopwoningen. Centraal in de...
book 1995
document
Weber, J. (author), Rasmussen, C.E. (author), Passchier, W.F. (author), De Vries, W. (author)
book 1985
document
De Vries, P. (author)
This study discusses ways of measuring and explaining the development of house prices. The goal of the research underpinning this dissertation was to develop a methodological framework for studying these developments. This framework relates, first, to correcting for changes in the composition of swellings and, second, to the fundamentals of the...
book 2010
document
Boelhouwer, P.J. (author), Ter Bogt, R. (author), De Vries, P. (author)
book 1997
document
Boelhouwer, P.J. (author), Mariën, A.A.A. (author), De Vries, P. (author)
Medio oktober 1993 bracht het Onderzoeksinstituut OTB het rapport De woonuitgaven van huurders in vijf groeikernen uit. In het rapport werd verslag gedaan van een onderzoek naar de woonuitgaven van de huurders in vijf groeikernen: Alkmaar, Almere, Lelystad, Spijkenisse en Zoetemeer. De studie werd uitgevoerd als voorbereiding op een mogelijk SEV...
book 1994
document
Den Heijer, A.C. (author), De Vries, J.C. (author)
Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek "Benchmarking universiteitsvastgoed". Dit rapport is de samenvoeging van twee deel producten: het theorierapport (verschenen in december 2003) en het praktijkrapport (verschenen in januari 2004). Onderwerpen in het theoriedeel zijn de analyse van andere benchmarkinitiatieven en de universitaire...
book 2004
document
De Vries, M. (author)
Lecture notes on morphological computations
book 1987
document
Graafland, A. (author), Leupen, B. (author), De Vries, N. (author)
Dit boek presenteert het afstudeerwerk van een vijftiental Bouwkunde-studenten en studentes in de periode 1992-1994. Bij deze selectie is gezocht naar plannen die 'de' Delftse traditie van het 'vorm volgt functie' en 'eerlijk bouwen' verlaten hebben en op zoek zijn naar andere en onbekende wegen in het architectonisch en stedebouwkundig ontwerpen.
book 1996
document
Jansen, P.Ph. (author), Van Bendegom, L. (author), Van den Berg, J. (author), De Vries, M. (author), Zanen, A. (author)
book 1994
document
De Jong, T. (author), De Vries, G. (author), Tjallingii, S. (author), Duijvestein, K. (author), Sijmons, D.F. (author)
Chris van Leeuwen (1920-2005) was a lecturer and later Professor of Ecology at the Faculty of Architecture of the Delft University of Technology from 1970 until his retirement in 1987. His work not only formed the basis for thinking on sustainable built environments at the Faculty of Architecture, but also formed the basis for national policies...
book 2015
document
Ter Horst, J. (author), Meyer, H. (author), De Vries, A. (author)
In het voorjaar van 1991 richtte de Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer zich tot de vakgroep "Ontwerpen van Stedelijke Gebieden en Woningbouw" van de TU-Delft met het verzoek een integrale plananalyse van alle plannen uit de periode 1965-1991 te produceren. De Bijlmermeer: gedurende haar korte bestaan zonder twijfel het meest bestudeerde,...
book 1991
Searched for:
(1 - 13 of 13)