Searched for:
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Boelhouwer, P.J. (author), Elsinga, M.G. (author), Gruis, V.H. (author), Priemus, H. (author), van der Schaar, J. (author), Thomsen, A.F. (author)
Concentreer je op sociale kerntaken, verhuur een beperkt aantal corporatiewoningen in de marktsector, benoem een onafhankelijke extern toezichthouder en bevorder het zelfbeheer van huurders. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van zes hoogleraren volkshuisvesting van de TU Delft voor een nieuw corporatiebeleid.
book 2014
document
Elsinga, M. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1991
document
Elsinga, M. (author), Boumeester, H. (author), Leliveld, T.A.L. (author), Priemus, H. (author)
book 1997
document
Elsinga, M. (author)
book 1991
document
Elsinga, M. (author)
book 1990
document
Doling, J. (author), Elsinga, M. (author)
book 2006
document
Boelhouwer, P. (author), Doling, J. (author), Elsinga, M. (author)
book 2005
document
Elsinga, M. (author)
book 1995
document
Elsinga, M. (author)
Dit onderzoek is tot stand gekomen in opdracht van de Gemeente Den Haag, Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Woningstichting VZOS, Den Haag.
book 1996
document
Elsinga, M. (author), Priemus, H. (author), Visscher, H.J. (author)
book 1995
document
Elsinga, M. (author), de Decker, P. (author), Teller, N. (author), Toussaint, J. (author)
book 2007
document
Elsinga, M. (author)
book 1991
document
Elsinga, M. (author), Holman, J. (author)
Deze evaluatie is het produkt van een samenwerking tussen Nieuw Den Helder Plus en het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB). Het OTB verricht in opdracht van de (inmiddels opgeheven) Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit een onderzoek genaamd 'Kleine criminaliteit en naoorlogse etagebouw'. Doel van dit onderzoek...
book 1991
document
Elsinga, M. (author)
book 1991
document
Elsinga, M.G. (author), Conijn, J.B.S. (author), m.m.v. Mariën, A.A.A. (author)
book 2001
document
Elsinga, M. (author)
book 1993
document
Adrianow, S. (author), Elsinga, M. (author), Hoenderdos, T. (author)
book 1991
document
Elsinga, M. (author), De Decker, P. (author), Teller, N. (author), Toussaint, J. (author)
This book is the conclusion of a body of research that started with a workshop held at the University of York in October 2000, and which resulted in the book Globalisation and home ownership. Experiences in eight member states of the European Union (Doling & Ford, 2003). The collated information lifted thinking beyond politics, linking...
book 2007
document
Doling, J. (author), Elsinga, M.G. (author), Ronald, R. (author)
This book provides an overview of the effects of home ownership, a housing sector that has grown rapidly in recent years in many countries, not least because this is normally encouraged by governments. The first part of the subtitle, ‘Getting in’, refers to processes in the development of the homeownership stock including problems of access,...
book 2014
document
Elsinga, M.G. (author)
book 1994
Searched for:
(1 - 20 of 24)

Pages