Searched for:
(1 - 12 of 12)
document
Houben, P. (author)
In dit deel wordt het belang van "maatschappelijke participatie" voor onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van de ouderenhuisvesting geschetst. Aangetoond wordt waartoe de hantering van dit uitgangspunt kan leiden.
book 1983
document
Houben, P. (author)
"Feiten en visies ouderenhuisvesting" gaat in op het toenemend besef bij ouderen en hupverleners dat in de Nederlandse ouderenhuisvesting een andere aanpak gewenst is. Meer dan nu moet daarin hét accent komen te liggen op het zelfstandig wonen. Hierdoor kan het aantal ouderen dat doorgaans in het verzorgingstehuis terecht komt, verminderen. Deze...
book 1984
document
Houben, P. (author)
book 1985
document
Kosters, R.H. (author), Wind, F. (author), Houben, P.P.J. (author)
book 1987
document
Wind, F. (author), Houben, P.P.J. (author), Westra, H. (author)
book 1987
document
Houben, P.P.J. (author)
book 1988
document
De Jonge, A. (author), Kroes, J.H. (author), Houben, P.P.J. (author)
The European Community aims to integrate people with a handicap into society and to minimize the barriers resulting from mental or physical disabilities in the area of housing. The basic objective is to make more housing available, suitable to meet the needs of the handicapped, including ease of access and use and good links with necessary care...
book 1989
document
Gerritsen, J.C. (author), Houben, P.P.J. (author), Klaassen, L. (author), Lelyveld, L. (author), Te Velde, B.P. (author), Wind, F. (author)
In Januari 1989 kreeg het RIW- Researchinstituut voor Woningbouw, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing verbonden aan de Faculteit der Bouwkunde van de Technische Universiteit te Delft, de definitieve opdracht voor het verrichten van een onderzoek ten behoeve van de Nota Volkshuisvesting. Dit onderzoek is uitgevoerd in twee delen, deel A: een...
book 1990
document
Breuer, G. (author), van Hoogdalem, H. (author), Houben, P.P.J. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Een programmeringsstudie naar de toekomstige gebruiksmogelijkheden van een multifunctioneel wooncomplex voor ouderen
book 1991
document
Breuer, G.S. (author), van de Donk, B. (author), van Hoogdalem, H. (author), Houben, P.P.J. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Documentatie en beknopte evaluatie van zeven (semi-)intramurale projecten
book 1992
document
Stellingwerff, M.C. (author), Reijers, E.P.T. (author), Houben, H.M.A. (author), Van Mill, A.J. (author), Van Rongen, C.T.H. (author)
book 1994
document
Houben, P.P.J. (author), Priemus, H. (author)
book 1998
Searched for:
(1 - 12 of 12)