Searched for:
(1 - 17 of 17)
document
Stam, W.J. (author), Priemus, H. (author), Buwalda, D. (author)
book 1987
document
Prak, N.L. (author)
book 1987
document
Stam, W.J. (author), Groetelaars, P. (author), Thissen, W.A.H. (author)
book 1987
document
Sackman, R. (author)
Het komt nogal eens voor, vooral bij beginnende ontwerpers, dàt er bij het vaststellen van benodigde ruimten (en hun onderlinge relaties) in een gebouw niet tijdig rekening gehouden wordt met het reserveren van ruimte voor de middelen die nodig zijn om die ruimten (en relaties) vorm te geven .... Dit boek wil aangeven hoe het integraal ontwerpen...
book 1988
document
Sackman, R. (author), Cuperus, J.J. (author)
Dit boek "Ontwerpen van Bouwknopen" houdt zich net als "Ontwerpen met Draagkonstrukties" bezig met de konstruktie van het hele gebouw. Werd in dat boek iets gezegd over globale ontwerpbeslissingen (de keuze van draagkonstruktieprincipes) en hun gevolgen voor het gebouw, nu zal het gaan over specifieke ontwerpbeslissingen (het bouwkundig...
book 1988
document
Van Randen, A. (author)
50 - 100 - 200 gezinnen mee laten beslissen over hun wijk, hun straat, hun woning. Meebeslissen. Of zelf beslissen. Meebeslissen over de te bieden mogelijkheden. Zelf beslissen over de "eigen" keuze uit die mogelijkheden. In een paar “woorden" een heel "gebeuren". Een heel proces. Werkelijkheid. Vandaag. Schuchter nog. Maar het gebeurt. Sommigen...
book 1988
document
Sackman, R. (author)
Het is leerzaam analyserend naar objekten (gebouwen) en problemen (b.v, gebouwen) te kijken. Ontleding van groot naar klein, van geheel naar onderdeel komt vaak voor, maar mag niet leiden tot een ten onrechte eenvoudig beeld van de werkelijkheid. Het kan ongemerkt leiden tot een ontwerpwijze van groot naar klein, wat niet bij voorbaat de enige...
book 1988
document
Hulsbos, L. (author)
Bij het ontwerpen worden ruimtelijke behoeften omgezet in een ontwerp dat, als het gebouwd is, die behoefte moet dekken. Het bouwen gebeurt met materiaal. Het materiaal is het middel, de ruimte het doel en resultaat. Of en hoe het doel bereikt wordt hangt onder andere af van hoe met de middelen wordt omgegaan. Daarom gaat dit verhaal over...
book 1988
document
Labadie, M. (author), Tjhie, B. (author)
book 1988
document
Van Santen, C. (author), Hansen, A.J. (author)
book 1989
document
Vreedenburgh, E. (author), Mooij, M. (author), Van Randen, A. (author)
Installaties zijn in een traditioneel bouwproces sterk verweven met andere subsystemen. In dit onderzoek zijn aan de hand van zes modellen de installaties gesystematiseerd en ontkoppeld van andere subsystemen. Deze modellen kunnen als randvoorwaarden dienen voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie produkten waarbij flexibiliteit voorop staat.
book 1990
document
Oosterhoff, J. (author)
De techniek van het bouwen heeft in de loop van de eeuwen een aantal fasen van ontwikkeling doorgemaakt, met heuvels en dalen. Eén van de hoogtepunten was het bouwen door de Romeinen. Toen omstreeks 500 nC het Romeinse rijk uiteen viel raakten, althans voor wat West-Europa betreft, ook de bij deze cultuur behorende bouwmethoden een aantal eeuwen...
book 1991
document
Dicke, D. (author)
Tweede druk
book 1994
document
Kooijman, D. (author)
In dit boek komt de geschiedenis van het architectuuronderwijs in Nederland uitvoerig aan bod. Beroepsbescherming en titelbescherming, onderwijsbeleid, maar ook het vakkenpakket zijn onderwerpen. De nadruk ligt op Nederland, maar er wordt ook gekeken over de Nederlandse grenzen. Een aantal intermezzo's biedt de lezer de mogelijkheid om het...
book 1995
document
Van Zanten, A.J. (author)
book 1995
document
Straub, A. (author)
De relatie tussen de beroepspraktijk en het onderwijs is al vaker onderzocht. Dat geldt ook zeker voor het architectuuronderwijs. In het verleden waren daartoe verschillende aanleidingen. Vragen waren onder meer hoe de opleidingen moesten anticiperen op de praktijk, maar ook of veranderingen in de praktijk moesten leiden tot veranderingen in het...
book 1995
document
De Scheemaker, A. (author)
Architectuur en stedebouw staan sinds een aantal jaren weer volop in de belangstelling. Dat is onder meer te danken aan de nota Ruimte voor Architectuur, die de overheid in 1991 uitbracht. Het onderwerp van de nota is vooral de mogelijke verbetering van architectonische en stedebouwkundige kwaliteit. Ook het onderwijs wordt genoemd, maar komt...
book 1995
Searched for:
(1 - 17 of 17)