Searched for:
(1 - 18 of 18)
document
Prak, N.J. (author)
In dit boek wordt de waarnemingspsychologie toegepast op het ontwerpen van gebouwen. Het laat zien hoe het contrast of de samenhang van de onderdelen van een gebouw vergroot of verkleind kunnen worden, en waarom sommige gebouwen er complex uitzien en andere eenvoudig. Het behandelt de perceptie van vormen, van richtingen en van de ruimte en de...
book 1979
document
Von Moos, S. (author), Couwenbergh, P. (author)
book 1984
document
Steenbergen, C.M. (author)
Dit boek levert een bijdrage aan de discussie in een poging tot herwaardering van de landschapsarchitectuur door het instrumentarium dat in bloeiperioden van de landschapsarchitectuur is ontwikkeld, bloot te leggen en te ontrafelen. Hierbij is bewust gekozen voor een beperking van besproken onderwerpen om wezenlijke vernieuwingen in het juiste...
book 1985
document
Groetelaars, P. (author)
book 1985
document
Minis, S.E. (author), De Heer, A.R.E. (author)
Uitgave van Stichting Leids Kunsthistorisch Jaarboek.
book 1985
document
Galjaard, J. (author)
In dit boekje wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden tot nieuwbouw in het historische stadje Veere op Walcheren. Op basis van een aantal deelstudies, betrekking hebbend op achtereenvolgens de bestaande planvorming, historische achtergronden, funktionele omstandigheden en visuele karakteristieken wordt een...
book 1986
document
Kopinsky, M.K. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Wegen, H.B.R. (author)
book 1987
document
Van Rongen, C.T.H. (author), Van der Woord, J. (author), Helfferich, A. (author), De Monye, E. (author), Verster, H. (author), Vitner, D. (author)
book 1988
document
Priemus, H. (author)
book 1989
document
Steijger, R.C.A. (author), Kooijman, D.C. (author)
book 1991
document
Zwaal, P. (author), Haak, A.J.H. (author)
book 1991
document
Wassenberg, F. (author)
book 1991
document
Van Miltenburg, A.I.M. (author), Hakfoort, I.R. (author)
book 1992
document
van der Voordt, D.J.M. (author), de Jong, G.E. (author), Drenth, J.G. (author), Nolte, E.A.H. (author), Sanders, L. (author)
book 1993
document
Stellingwerff, M.C. (author), Reijers, E.P.T. (author), Houben, H.M.A. (author), Van Mill, A.J. (author), Van Rongen, C.T.H. (author)
book 1994
document
Van Rongen, C.T.H. (author)
Dit onderzoek gaat over Flexibiliteit en Veranderbaarheid van gebouwen bij hergebruik. Het onderzoek betreft zowel de flexibiliteit en veranderbaarheid van de gebouwen als de funkties, alsmede de relatie tussen deze beiden. Al het gebruikte materiaal is door veldonderzoek verkregen en in een tweetal jaren verzameld. Het hergebruiken van dingen...
book 1994
document
Pen, C.J. (author)
book 1998
document
Van Duin, L. (author), Van Wegen, H. (author)
book 1999
Searched for:
(1 - 18 of 18)