Searched for:
(1 - 20 of 43)

Pages

document
Harmsen, T.W. (author)
In 'De Beknopte Lant-Meet-Konst' wordt een beschrijving gegeven van het even en het werk van de Dordtse landmeter Mattheus van Nispen, die leefde van circa 1628 tot 1717. Aan de hand van deze levensbeschrijving en werkmethoden van deze prominente landmeter wordt op originele wijze inzicht gegeven in de historie van de landmeetkunde en...
book 1978
document
Micheels, S. (author)
In deze skriptie wordt een antwoord gegeven op de vraag waarom het basisbesluit (het besluit waarin de Rijksdienst voor het Nationale Plan haar wettelijke grondslag kreeg) juist zo geworden is, als het op 15 mei 1941 werd afgekondigd. Het beantwoorden van die vraag vereist inzicht in verschillende faktoren, die van invloed zijn geweest op de...
book 1978
document
Cremers, E. (author), Kaaij, F. (author), Steenbergen, C.M. (author)
book 1981
document
Hoogenberk, E.J. (author), Verbrugge, B.D. (author)
book 1982
document
Speet, B.M.J. (author), Van Herwijnen, G. (author), Van de Kieft, C. (author), Visser, J.C. (author), Wegner, J.G. (author)
book 1982
document
Von Moos, S. (author), Smeenk, C. (author)
book 1983
document
De Jong, H. (author)
book 1983
document
Van der Pols, K. (author)
In 'De ontwikkeling van het wateropvoerwerktuig in Nederland, 1770- 1870' beschrijft de auteur, ir. K. van der Pols, de ontwikkeling van het door stoom gedreven bemalingswerktuig in Nederland vanaf de veelal omstreden experimentele fase in 1770 tot aan de meer algemeen aanvaarde techniek in 1870. Daarbij besteedt hij aandacht aan zowel de...
book 1984
document
Steenbergen, C.M. (author)
Dit boek levert een bijdrage aan de discussie in een poging tot herwaardering van de landschapsarchitectuur door het instrumentarium dat in bloeiperioden van de landschapsarchitectuur is ontwikkeld, bloot te leggen en te ontrafelen. Hierbij is bewust gekozen voor een beperking van besproken onderwerpen om wezenlijke vernieuwingen in het juiste...
book 1985
document
Minis, S.E. (author), De Heer, A.R.E. (author)
Uitgave van Stichting Leids Kunsthistorisch Jaarboek.
book 1985
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1986
document
Brouns, R. (author), Ruiter, F. (author)
In "Boerderijen langs de Giessen" schetsen de auteurs de ontwikkeling van boerderijen in de Alblasserwaard. Bouwhistorisch onderzoek achterhaalde de wijze waarop boeren eeuwenlang in hun bedrijfsgebouwen woonden en werkten. Keer op keer werden de boerderijen aangepast of na een watervloed hersteld. Zo ontstond de karakteristieke Alblasserwaardse...
book 1986
document
Galjaard, J. (author)
In dit boekje wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden tot nieuwbouw in het historische stadje Veere op Walcheren. Op basis van een aantal deelstudies, betrekking hebbend op achtereenvolgens de bestaande planvorming, historische achtergronden, funktionele omstandigheden en visuele karakteristieken wordt een...
book 1986
document
Wijffels, H. (author)
Tilburg, een object van wildgroei en bewerking. Bij de analyse van de 'oude stad' en meer specifiek het centrumgebied, worden de pragmatische aanpak en de onevenwichtige saneringsactiviteiten aangetoond. De historische achtergronden en de morfologie zijn bij verschillende stedebouwkundige ingrepen ontkend. De stad is op zoek naar haar eigen...
book 1987
document
Jongepier, R. (author)
book 1987
document
Prak, N.L. (author)
book 1987
document
Van Heijningen-de Zoete, J.C. (author), Van Ameron, H.W.J. (author)
Leven en werk van de kunstschilder Hendrik Jan (1776-1833) en diens zoon Cornelis Hendrik van Amerom (1804-1874) zijn nauw verbonden met het kunstonderwijs in Arnhem en Leiden. De vroegste geschiedenis van de Arnhemse Kunstakademie is niet te denken zonder de invloed van Hendrikjan van Amerom. Als "eerste tekenmeester" bepaalde hij dertig jaar...
book 1987
document
Hartmann, K. (author), Bollerey, F. (author)
book 1987
document
Klijn, E.H. (author), Koolma, H.M. (author)
De volkshuisvesting is de afgelopen jaren een probleem rijker geworden: het verval van naoorlogse woningcomplexen. Het is een probleem dat behoorlijk tot de verbeelding spreekt. De landelijke pers vindt er regelmatig stof in voor aangrijpende verhalen. Het woord betonrot is uitgevonden en gemeengoed geworden. Gemor tegen de 'moderne...
book 1987
document
Wijffels, H. (author)
book 1987
Searched for:
(1 - 20 of 43)

Pages