Searched for:
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Bovy, P.H.L. (author), Den Adel, D.N. (author)
Rapport in opdracht van het Instituut voor Stedebouwkundig Onderzoek (ISO).
book 1985
document
Steenbergen, C.M. (author)
Dit boek levert een bijdrage aan de discussie in een poging tot herwaardering van de landschapsarchitectuur door het instrumentarium dat in bloeiperioden van de landschapsarchitectuur is ontwikkeld, bloot te leggen en te ontrafelen. Hierbij is bewust gekozen voor een beperking van besproken onderwerpen om wezenlijke vernieuwingen in het juiste...
book 1985
document
Van den Heuvel, M. (author), Tacken, M. (author)
Uitgegeven in opdracht van: Instituut voor Stedebouwkundig Onderzoek
book 1986
document
van der Voordt, D.J.M. (author), van Wegen, H.B.R. (author)
book 1987
document
Kopinsky, M.K. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Wegen, H.B.R. (author)
book 1987
document
Stam, W.J. (author), Groetelaars, P. (author), Thissen, W.A.H. (author)
book 1987
document
van den Berg, A.G. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van Wegen, H.B.R. (author)
book 1988
document
Veeke, P.J.A.M. (author), Bovy, P.H.L. (author), Den Adel, D.N. (author)
book 1988
document
van der Voordt, D.J.M. (author), van Wegen, H.B.R. (author)
book 1988
document
Tamis, W.L.M. (author), Udo de Haes, H.A. (author), Van der Naald, W.H.G. (author)
Uitgave van het Centrum voor Milieukunde, Rijksuniversiteit Leiden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Wetenschapswinkels van de Rijksuniversiteit Leiden, de Technische Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen;...
book 1988
document
Nijkamp, P. (author), Priemus, H. (author), Van Gent, H.A. (author), Van den Hanenberg, A.G.M. (author), Kreutzberger, E. (author), Stam, W.J. (author)
book 1990
document
Van der Zon, F. (author)
book 1991
document
Van der Knaap, G.A. (author), Van der Laan, L. (author)
Deze voorstudie is in opdracht van het Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) geschreven door prof dr. G.A. van der Knaap en dr. L. van der Laan van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op basis van een analyse van relevante maatschappelijke en beleidsontwikkelingen, voortvloeiend uit met name een verkenning van een drietal megatrends en...
book 1991
document
Feddema, R. (author), Hulsbergen, E.D. (author)
book 1991
document
Beckers, T.A.M. (author), Raaijmakers, S.F.J.M. (author)
book 1991
document
Mastop, J.M. (author)
book 1991
document
De Jong, M.A. (author)
Analyse van de onderzoeksbehoefte ter voorbereiding van de Meerjarenvisie Ruimtelijk Onderzoek 1991-1996 van het PRO
book 1991
document
Bouwer, K. (author), Horlings, L.G. (author)
onderzoeksbehoefte op het raakvlak van de beide beleidsvelden ruimtelijk en milieubeleid. Het resultaat is een uitgebreide lijst van onderzoeksonderwerpen op dit themaveld, waarbij het ruimtelijk perspectief voorop staat. De studie is geschreven in opdracht van het Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) in het kader van de...
book 1991
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1993
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
book 1993
Searched for:
(1 - 20 of 25)

Pages