Searched for:
(1 - 20 of 35)

Pages

document
Boomgaardt, J. (author), Janssen, E. (author), Van Sante, F. (author), Van Veen, P. (author)
Dit rapport bevat een beschrijving van het totstandkomen van een regeringsnota: de Oriënteringsnota. Deze nota is het eerste deel van de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening en bevat de beleidsvormen van de regering, die in volgende delen uitgewerkt moeten worden. Het rapport handelt over de ontwikkelingen die de aanleiding gaven voor een...
book 1978
document
Voogd, J.H. (author), Middendorp, C. (author), Udink, B. (author), Van Setten, A. (author)
Verslag van het onderzoek EVAPLAN uitgevoerd in opdracht van de Rijksplanologische Dienst.
book 1980
document
Vulperhorst, L. (author)
book 1983
document
Bijdragen aan het gelijknamige symposium gehouden op 29 mei 1984 te 's-Gravenhage. Deze bijeenkomst is georganiseerd ter gelegenheid van het 12½-jarig bestaan van het Planologisch Studiecentrum TNO en het afscheid van dr. J.D. Buissink als directeur.
book 1984
document
Faludi, A. (author), Voogd, H. (author)
book 1985
document
Schouw, R.J. (author), Den Draak, J. (author)
Een onderzoek naar de ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw van grote en middelgrote steden en hun implicaties voor het voorzieningenapparaat vanuit een ruimtelijk perspectief.
book 1986
document
Galjaard, J. (author)
In dit boekje wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden tot nieuwbouw in het historische stadje Veere op Walcheren. Op basis van een aantal deelstudies, betrekking hebbend op achtereenvolgens de bestaande planvorming, historische achtergronden, funktionele omstandigheden en visuele karakteristieken wordt een...
book 1986
document
Dijk, W.J. (author), Van der Heijden, R.E.C.M. (author), Mulder, A.F. (author), Oomen, P.F. (author)
Sinds enkele jaren leeft binnen de Vakgroep Waterbouwkunde van de Faculteit der Civiele Techniek de wens om in het projectonderwijs meer aandacht te besteden aan de technische voorzieningen ten behoeve van de recreatievaart. De Interfacultaire Werkgroep Recreatie van de T.U.Delft, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vakgroep...
book 1990
document
Dijk, W.J. (author), Van der Heijden, R.E.C.M. (author), Mulder, A.F. (author), Oomen, P.F. (author)
Sinds enkele jaren leeft binnen de Vakgroep Waterbouwkunde van de Faculteit der Civiele Techniek de wens om in het projectonderwijs meer aandacht te besteden aan de technische voorzieningen ten behoeve van de recreatievaart. De Interfacultaire Werkgroep Recreatie van de T.U.Delft, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Vakgroep...
book 1990
document
Louw, E. (author)
In Nederland als distributieland wordt volgens een aantal studies een belangrijke functie toegedicht aan douane-entrepots. Meestal wordt er daarbij op gewezen dat in Nederland aanzienlijk meer gebruiksmogelijkheden van entrepots zijn dan in andere Europese landen. Zelden echter wordt ingegaan op de daadwerkelijke rol die deze douane-inrichtingen...
book 1990
document
Schut, W.F. (author), Van Lohuizen, C.W.W. (author)
book 1990
document
Van der Knaap, G.A. (author), Van der Laan, L. (author)
Deze voorstudie is in opdracht van het Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) geschreven door prof dr. G.A. van der Knaap en dr. L. van der Laan van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op basis van een analyse van relevante maatschappelijke en beleidsontwikkelingen, voortvloeiend uit met name een verkenning van een drietal megatrends en...
book 1991
document
Beckers, T.A.M. (author), Raaijmakers, S.F.J.M. (author)
book 1991
document
Visser, J.G.S.N. (author)
book 1991
document
Visser, J.G.S.N. (author), Bentvelsen, T.G.M. (author)
De ontwikkeling van een Europees stelsel van hogesnelheidsspoorverbindingen lijkt om meer dan een reden een onafwendbare ontwikkeling. In verschillende landen worden met hoge snelheid hoge-snelheidsverbindingen per spoor gerealiseerd. Het totstandkomen van een Europees netwerk door middel van grensoverschrijdende verbindingen wordt door de...
book 1991
document
Duenk, F.H.J. (author)
book 1991
document
Mastop, J.M. (author)
book 1991
document
Duenk, F.H.J. (author)
book 1991
document
De Jong, M.A. (author)
Analyse van de onderzoeksbehoefte ter voorbereiding van de Meerjarenvisie Ruimtelijk Onderzoek 1991-1996 van het PRO
book 1991
document
Bouwer, K. (author), Horlings, L.G. (author)
onderzoeksbehoefte op het raakvlak van de beide beleidsvelden ruimtelijk en milieubeleid. Het resultaat is een uitgebreide lijst van onderzoeksonderwerpen op dit themaveld, waarbij het ruimtelijk perspectief voorop staat. De studie is geschreven in opdracht van het Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (PRO) in het kader van de...
book 1991
Searched for:
(1 - 20 of 35)

Pages