Searched for:
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Van Fulpen, H. (author), Priemus, H. (author)
book 1983
document
Priemus, H. (author)
book 1983
document
van Fulpen, H. (author)
De afbakening van het woonlasten- en inkomensbegrip staat de laatste tijd sterk in de belangstelling. Dit is niet verwonderlijk. Als de totale woonuitgaven van huurders en eigenaar-bewoners in korte tijd vrij sterk stijgen is er vanzelfsprekend veel belangstelling voor de opbouw van de totale woonuitgaven om zodoende te kunnen analyseren welke...
book 1983
document
Groetelaers, P. (author), Priemus, H. (author)
book 1983
document
Adriaansens, C.A. (author)
book 1983
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1983
document
Priemus, H. (author)
book 1984
document
Adriaansens, C.A. (author)
book 1984
document
Caron, H.A. (author), Priemus, H. (author)
book 1985
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1986
document
Conijn, J.B.S. (author), Van Deudekom, P.F.H. (author), Ooms, I.L. (author)
book 1987
document
Van Schaik, A. (author)
Deze aflevering in de serie 'Volkshuisvesting in theorie en praktijk' behandelt de diskrepantie tussen de huurbepaling van nieuwbouwwoningen en de huuraanpassingen in de voorraad. Allereerst wordt ingegaan op enkele publikaties die op de relatie tussen deze twee overheidsinstrumenten wijzen . Vervolgens worden onderzoeksresultaten gepresenteerd:...
book 1987
document
Priemus, H. (author)
book 1988
document
Conijn, J.B.S. (author), Ooms, I.L. (author), Plaat, A. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Raad voor de Volkshuisvesting.
book 1989
document
Conijn, J.B.S. (author), Van Deudekom, P.F.H. (author), Plaat, A. (author)
book 1991
document
Boelhouwer, P.J. (author)
book 1992
document
Boelhouwer, P.J. (author), Mariën, A.A.A. (author), De Vries, P. (author)
Medio oktober 1993 bracht het Onderzoeksinstituut OTB het rapport De woonuitgaven van huurders in vijf groeikernen uit. In het rapport werd verslag gedaan van een onderzoek naar de woonuitgaven van de huurders in vijf groeikernen: Alkmaar, Almere, Lelystad, Spijkenisse en Zoetemeer. De studie werd uitgevoerd als voorbereiding op een mogelijk SEV...
book 1994
document
Conijn, J.B.S. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
Vanaf het midden van de jaren zeventig vormden discussies over de hoogte van de woonuitgaven van bewoners een belangrijk onderdeel van het volkshuisvestingsdebat. Ook voor de politiek was dit een gevoelig thema, waarnaar veel aandacht uitging. Rond het midden van de jaren tachtig verdween deze belangstelling grotendeels. Het Rijk concentreerde...
book 1994
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van de Ven, B.L.M. (author), Mariën, A.A.A. (author)
book 1994
document
Boumeester, H. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Mariën, A.A.A. (author)
book 1997
Searched for:
(1 - 20 of 22)

Pages