Searched for:
(1 - 17 of 17)
document
De Vries, J.T. (author)
report 1979
document
De Vries, M. (author)
Based on the available data from literature, field observations and model results, the present study aims at achieving progress in the prediction of changes caused by environmental changes. For this a case study has been executed representing a macro-tidal site on the South-East coast of the U.K., the Elmer area
report 2003
document
De Vries, G. (author)
Overview of a mathematical model for the Lower Volga Delta in Sobek both in 1D as well as in 2D. In inflow of the Wolga in the Caspian Sea has been studied. The connected database contains discharge information of the Volga river. The failure probabilities of flood defences in Delta areas or transition zones arefrom the view points of loads,...
report 2004
document
De Vries, M. (author)
principles of modelling, aids to experimental research, reproduction of hydraulic phenomena, design of scale models (rigid bed models, mobile bed models, coastal and estuarine problems, hydraulic structures).
report 1982
document
De Vries, J.T. (author)
report 1983
document
De Brouwer, J. (author), Crosato, A. (author), Dankers, N. (author), Van Duin, W. (author), Herman, P.M.J. (author), Van Raaphorst, W. (author), Stive, M.J.F. (author), Talmon, A.M. (author), Verbeek, H. (author), De Vries, M.B. (author), Van der Wegen, M. (author), Winterwerp, J.C. (author)
Description of eco-morphodynamic processes in the Dutch deltas.
report 2001
document
De Vries, W.S. (author), Mom, R.J.C. (author)
Ontwikkelingen van asfaltdijkbekledingen zijn: • Onverwachte snelle degradatie van oudere asfaltdijkbekleding. Circa 300 km asfaltdijkbekleding is ouder dan 30 jaar. Hiervan blijkt een deel onverwacht snel te kunnen degraderen. Het huidige beheer, toetsregels en inspecties brengen deze snelle achteruitgang niet of niet goed in kaart. Ook...
report 2011
document
Laane, R.W.P.M. (author), Pynenburg, J. (author), Yland, E. (author), Groeneveld, G. (author), De Vries, A. (author)
Stoffen komen in zee door menselijk handelen en door natuurlijke processen. Hierdoor kan de concentratie in zee verhoogd worden en kunnen negatieve effecten op organismen optreden. Er zijn in de loop van de tijd meer dan 150.000 stoffen door mensen gemaakt. Ongeveer 600 hiervan staan onder internationale aandacht (Van Wezel, 1999). Doel van deze...
report 2001
document
De Vries, G. (author)
In deze rapportage wordt de inrichting en aanleg behadeld van de bouw van het full-scale piping experiment.
report 2009
document
De Vries, M. (author)
Elementaire inleiding in de hydraulica ten behoeve van HTS praktikanten in het Waterloopkundig Laboratorium. Deel 1 bevat de grondslagen van de permanente beweging [volgens de indeling van de Technische Vraagbaak (deel W, Thijsse)]. In deel 2 worden enige bijzondere onderdelen behandeld, zoals golven, zandtransport en schaalregels. In deel 3...
report 1959
document
De Vries, G. (author)
Het programma Sterkte & Belastingen Waterkeringen (SBW) richt zich op het invullen van belangrijke kennisleemtes bij het vijfjaarlijkse toetsen van de primaire waterkeringen. Doel van het SBW piping project is het identificeren van onzekerheden binnen de huidige piping toetsingsregels en deze eventueel te verkleinen of elimineren. De...
report 2009
document
De Vries, G. (author), Ter Brake, C.K.E. (author), Koelewijn, A.R. (author), Van Lottum, H. (author), Langius, E.A.F. (author), Zomer, W.S. (author)
With the experiment All-in-one Sensor Validation Test the IJkdijk Foundation wishes to gain more insight into the functionality and performance of levee monitoring systems. By monitoring levees dike managers gain more insight into what is happening in and around the levee. This also allows making real-time predictions with regard to the strength...
report 2013
document
De Vries, L. (author)
Overzicht van de huidige inzichten in opgaven en kansrijke maatregelen in de Alblasserwaard en de Vijfherenlanden voor de waterveiligheid. Ze vormen een deel van de indhoudelijk onderbouwing van het in 2014 te verscijnen eindrapport kansrijke strategien Rijnmond-Drechtsteden.
report 2013
document
Maris, A.G. (author), Van Veen, J. (author), De Vries, J.W. (author), Dibbits, H.A.M.C. (author)
Bundel met artikelen over de waterloopkundige en waterbouwkundige achtergronden van het Deltaplan. Het artikel van Van Veen gaat in op de wordingsgeschiedenis van het Deltaplan, de plannen van voor 1953 en de analoge wiskundige modellen (deltar). De Vries gaat in op de planvorming en de besluitvorming van de Deltacommissie t.a.v. de...
report 1956
document
De Vries, M.B. (author)
Op zoek naar duurzame ontwikkeling van onze delta, naar veiligheid in een aantrekkelijke omgeving, ligt die gedachte steeds vaker ten grondslag aan hoe we met water omgaan. Hoe we ons ertegen beschermen en hoe we het beheren. Als de golfbreker iets duidelijk maakt is het wel dat waterbouw en natuur elkaar niet uitsluiten. Planten en dieren...
report 2009
document
Crosato, A. (author), Tanczos, I. (author), De Vries, M. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2002
document
De Vries, J.M. (author)
Deze notitie is te beschouwen ais een voorlopig standpunt over de gewenste vervolg-aanpak, met het doei aandachtspunten te accentueren voor de discussie, de reacties en het vervolgoverleg. De adviezen, deze notitie en de reacties zijn allen input voor het overleg in de Stuurgroep Deltaplan Grote Rivieren van mei aanstaande. In dat overleg zuilen...
report 2000
Searched for:
(1 - 17 of 17)