Searched for:
(1 - 20 of 256)

Pages

document
Boelhouwer, P.J. (author), De Vries, P. (author)
book 1997
document
Conijn, J.B.S. (author), De Vries, P. (author), Stauttener, T.J. (author)
book 1998
document
Boelhouwer, P.J. (author), Conijn, J.B.S. (author), De Vries, P. (author)
Deze rapportage doet verslag van een korte studie naar de prijsontwikkeling op de markt van koopwoningen. Aanleiding hiervoor vormt een onderzoeksvraag van MAB bv. Omdat deze organisatie in toenemende mate betrokken is bij de ontwikkeling van koopwoningen, wenst zij inzicht te hebben in de prijsontwikkeling van koopwoningen. Centraal in de...
book 1995
document
Weber, J. (author), Rasmussen, C.E. (author), Passchier, W.F. (author), De Vries, W. (author)
book 1985
document
De Vries, P. (author)
This study discusses ways of measuring and explaining the development of house prices. The goal of the research underpinning this dissertation was to develop a methodological framework for studying these developments. This framework relates, first, to correcting for changes in the composition of swellings and, second, to the fundamentals of the...
book 2010
document
Boelhouwer, P.J. (author), Ter Bogt, R. (author), De Vries, P. (author)
book 1997
document
Boelhouwer, P.J. (author), Mariën, A.A.A. (author), De Vries, P. (author)
Medio oktober 1993 bracht het Onderzoeksinstituut OTB het rapport De woonuitgaven van huurders in vijf groeikernen uit. In het rapport werd verslag gedaan van een onderzoek naar de woonuitgaven van de huurders in vijf groeikernen: Alkmaar, Almere, Lelystad, Spijkenisse en Zoetemeer. De studie werd uitgevoerd als voorbereiding op een mogelijk SEV...
book 1994
document
Den Heijer, A.C. (author), De Vries, J.C. (author)
Voor u ligt het eindrapport van het onderzoek "Benchmarking universiteitsvastgoed". Dit rapport is de samenvoeging van twee deel producten: het theorierapport (verschenen in december 2003) en het praktijkrapport (verschenen in januari 2004). Onderwerpen in het theoriedeel zijn de analyse van andere benchmarkinitiatieven en de universitaire...
book 2004
document
De Vries, M. (author)
Lecture notes on morphological computations
book 1987
document
Graafland, A. (author), Leupen, B. (author), De Vries, N. (author)
Dit boek presenteert het afstudeerwerk van een vijftiental Bouwkunde-studenten en studentes in de periode 1992-1994. Bij deze selectie is gezocht naar plannen die 'de' Delftse traditie van het 'vorm volgt functie' en 'eerlijk bouwen' verlaten hebben en op zoek zijn naar andere en onbekende wegen in het architectonisch en stedebouwkundig ontwerpen.
book 1996
document
Jansen, P.Ph. (author), Van Bendegom, L. (author), Van den Berg, J. (author), De Vries, M. (author), Zanen, A. (author)
book 1994
document
De Jong, T. (author), De Vries, G. (author), Tjallingii, S. (author), Duijvestein, K. (author), Sijmons, D.F. (author)
Chris van Leeuwen (1920-2005) was a lecturer and later Professor of Ecology at the Faculty of Architecture of the Delft University of Technology from 1970 until his retirement in 1987. His work not only formed the basis for thinking on sustainable built environments at the Faculty of Architecture, but also formed the basis for national policies...
book 2015
document
Ter Horst, J. (author), Meyer, H. (author), De Vries, A. (author)
In het voorjaar van 1991 richtte de Stuurgroep Vernieuwing Bijlmermeer zich tot de vakgroep "Ontwerpen van Stedelijke Gebieden en Woningbouw" van de TU-Delft met het verzoek een integrale plananalyse van alle plannen uit de periode 1965-1991 te produceren. De Bijlmermeer: gedurende haar korte bestaan zonder twijfel het meest bestudeerde,...
book 1991
document
De Vries, P. (author), Moropoulou, A. (author)
The “global” economic crisis has affected multiple aspects of the daily life in all member states of the European Union and beyond. In this article we would like to take a closer look at the consequences of this crisis on European Higher Engineering Education (HEE). In this analysis, the focus is on the financial, structural and institutional...
book chapter 2013
document
De Vries, P. (author)
In a traditional sense the learning environment is qualified as the institutional setting for the teaching and learning to take place. This comprises the students, the teachers, management, the services and all the buildings, the classrooms, the equipment, the tools and laboratories that constitute the social and physical environment. This...
book chapter 2013
document
Chappin, E.J.L. (author), Dijkema, G.P.J. (author), De Vries, L.J. (author)
Carbon taxation and emission trading are policy instruments for achieving significant CO2 emission reduction by inducing a shift in technology and fuel choice. Simulations with a quantitative agent-based model of a competitive electricity generation sector show that under both policies CO2 emissions increase for 10-15 years due to the long life...
book chapter 2010
document
De Vries, P. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
conference paper 2015
document
Do, T.K.A. (author), Stive, M.J.F. (author), Brouwer, R.L. (author), De Vries, S. (author)
This study presents an analysis of the planform stability of the complex embayed beach system of Da Nang Bay, central Vietnam. As a result of the intensification of extreme weather conditions and human activities in this area (e.g. land reclamation, river damming, and coastal structures), coastal safety as well as economic and ecological values...
conference paper 2015
document
De Vries, P. (author)
conference paper 2015
document
Richstein, J.C. (author), Chappin, E.J.L. (author), De Vries, L.J. (author)
The recent low of CO2 prices in the European Union Emission Trading Scheme have triggered a renewed discussion, whether the introduction of a CO2 price oor would lower investor uncertainty and thus trigger more investment in low-carbon electricity generation. We compare the effects of a CO2 price floor on the dynamic investment pathway of an...
conference paper 2012
Searched for:
(1 - 20 of 256)

Pages