Searched for:
(1 - 20 of 261)

Pages

document
De Vries, H. (author)
doctoral thesis 1953
document
Van Wezel, J. (author), De Vries, K.S. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1954
document
Maris, A.G. (author), Van Veen, J. (author), De Vries, J.W. (author), Dibbits, H.A.M.C. (author)
Bundel met artikelen over de waterloopkundige en waterbouwkundige achtergronden van het Deltaplan. Het artikel van Van Veen gaat in op de wordingsgeschiedenis van het Deltaplan, de plannen van voor 1953 en de analoge wiskundige modellen (deltar). De Vries gaat in op de planvorming en de besluitvorming van de Deltacommissie t.a.v. de...
report 1956
document
De Vries, H.J. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1958
document
De Vries, M. (author)
Elementaire inleiding in de hydraulica ten behoeve van HTS praktikanten in het Waterloopkundig Laboratorium. Deel 1 bevat de grondslagen van de permanente beweging [volgens de indeling van de Technische Vraagbaak (deel W, Thijsse)]. In deel 2 worden enige bijzondere onderdelen behandeld, zoals golven, zandtransport en schaalregels. In deel 3...
report 1959
document
De Vries, K.S. (author)
doctoral thesis 1961
document
De Vries, P.H. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1964
document
De Vries, M. (author)
The quantitative determination of bed-material-transport by means of tracers has been considered. For a stationary-stochastical transport-condition the dispersion of tracers has been described by a diffusion-equation of the gradienttype. The parameters of the dispersion-model are derived from the measured concentrations by a least-squares...
doctoral thesis 1966
document
Boeker, J. (author), De Vries, H. (author)
report 1967
document
De Vries, H.J. (author), Booijen, J.C. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1968
document
De Vries, H. (author)
report 1970
document
Overschie, M.G.F. (author), Lukosch, H.K. (author), De Vries, P. (author)
This paper presents a critical reflection of the evaluation of learning processes in organizations. Based on learning and evaluation theories and concepts we discuss qualitative and quantitative evaluation processes, and its relationship to short training sessions to foster sustainable development. Short training sessions solve barriers for...
conference paper
document
De Vries, M. (author)
College "Materiaaltransport B.O.", sedimenttransport in rivieren.
lecture notes 1971
document
Broens, B.H. (author), De Vries, F.H. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1972
document
Oerlemans, P. (author), De Vries, W. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1973
document
De Vries, M. (author)
Collegedictaat f10. In deze handleiding kan slechts een eerste kennismaking met de problemen worden gegeven, die samenhangen met het transport van sedimenten als gevolg van de waterbeweging. Door de interactie van waterbeweging en sedimentbeweging is er sprake van gecompliceerde processen, die zich slecht ten dele theoretisch laten benaderen. Er...
lecture notes 1974
document
De Vries, M. (author)
Collegediktaat waterloopkundig onderzoek.
lecture notes 1975
document
Jansen, A. (author), De Vries, A.G. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1975
document
De Vries, M. (author)
public lecture 1975
document
De Vries, M. (author)
Lecture notes sediment transport in rivers, formulas and numerical models.
lecture notes 1976
Searched for:
(1 - 20 of 261)

Pages