Searched for:
(1 - 2 of 2)
document
van Duin, Ron (author), Geerlings, Harry (author), Verbraeck, A. (author), Nafde, Tushar (author)
The increase in population, high standards of living and rapid urbanization has led to an increasing demand for food across the globe. The global trade has made it possible to meet this demand by enabling transport of different food products from one part of the world to another. In this trade, refrigerated containers (reefers) play an important...
journal article 2018
document
van Duin, Ron (author), Geerlings, Harry (author)
De toename van de bevolking, hoge levensstandaard en snelle verstedelijking heeft geleid tot een toenemende vraag naar voedsel over de hele wereld. De wereldhandel heeft het mogelijk gemaakt deze vraag te vervullen door het vervoer van verschillende voedingsproducten van het ene deel van de wereld naar het andere toe te laten. In deze handel...
journal article 2017