Searched for:
(1 - 20 of 49)

Pages

document
Zlatanova, S. (author), Beetz, J. (author), Goos, J. (author), Mulder, A. (author), Boersma, A.J. (author), Schevers, H. (author), De Vries, M.E. (author), Ghawana, T. (author)
This report presents the investigations, developments and the result of the project 3D spatial data infrastructure, funded by Next Generation Infrastructures, Maasvlakte 2.
report 2014
document
Mulder, J. (author), Taal, M. (author), Tangelder, M. (author), Jansen, H. (author), Henkes, R. (author), Werners, S. (author)
In deze studie wordt de ontwikkelingen in de sedimenthuishouding als uitgangspunt beschouwd voor duurzame inrichting van de ZW Delta. Centraal staan de kansen van een sedimentstrategie: het gericht beïnvloeden van de sedimenthuishouding, met het oog op het bereiken van een of meer (beleids)doelen. Kijkend naar de ontwikkelingen in de...
report 2012
document
Salcedo Rahola, T.B. (author), Van Oppen, P. (author), Mulder, K. (author)
This report gives an overview of heat stress problems in urban areas of the Netherlands and various options for mitigating this stress. Climate change is causing more occurrences of heat waves. Urban areas in particular will suffer the most, as they are warmer than the countryside. * What is known about the magnitude of heat stress in Dutch...
report 2009
document
Bucx, T. (author), Calle, E. (author), Eernink, N. (author), Van Koningsveld, M. (author), Mulder, J. (author), Van Rijn, L.C. (author), Schelfhout, H. (author), Van der Spek, A. (author)
De overheersende nadruk op het waterperspectief bij het schetsen van oplossingen voor de klimaatproblematiek, belemmert het zicht op de volledige oplossingsruimte voor duurzame adaptatie opties. Om dat inzichtelijk te maken geven wij een aantal aanvullende opties vanuit een mens-perspectief (hoofdstuk2 waterveiligheid in relatie tot...
report 2008
document
Mulder, H.P.J. (author), Nuijen, E. (author), Liek, G.A. (author), Van Maldegem, D.C. (author)
Dit rapport gaat in op de vraag wat de gevolgen zijn van de verwijdering van een drietal drempels in de vaargeul tussen de Noordzee en Harlingen. Volgens de afwegingskaders van de PKB en de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) moet getoetst worden of er significante gevolgen mogelijk zijn voor de beschermde natuurwaarden in de Waddenzee en...
report 2005
document
Janssen, G.M. (author), Mulder, S. (author)
Al vele eeuwen worden de duinen en het voorliggende strand met brandingszone gebruikt ter bescherming van het land tegen overstroming door de zee. De zandige kust is echter meer dan alleen een zandvoorraad, een natuurlijk verdedigingswerk tegen de zee. Het is een waardevol ecosysteem dat bescherming verdient. De bescherming van het kustmilieu is...
report 2004
document
Hoeksema, H.J. (author), Mulder, H.P.J. (author), Rommel, M.C. (author), De Ronde, J.G. (author), De Vlas, J. (author)
In 1998 verscheen de Integrale Bodemdalingsstudie Waddenzee. Daarin bleef een aantal vragen onbeantwoord en sindsdien zijn nieuwe vragen gesteld. Met behulp van nieuwe gegevens die in de afgelopen 5 jaar zijn verzameld worden deze vragen in dit rapport alsnog beantwoord. DEEL 1: RESTERENDE ONZEKERHEDEN UIT 1999 Voorspelbaarheid van het...
report 2004
document
Cleveringa, J. (author), Mulder, S. (author), Oost, A. (author)
In dit rapport wordt een overzicht geboden van mogelijke kustbeheermaatregelen bij de eilandkoppen van de Wadden en de Kop van Noord-Holland. Daarbij wordt de vraag beantwoord waar zandwinning voor suppleties kan plaatsvinden. Hiervoor is het noodzakelijk om een overzicht te schetsen van de belangrijkste processen rond de koppen van de eilanden....
report 2004
document
Cleveringa, J. (author), Dunsbergen, D.W. (author), Van de Kreeke, J. (author), Mulder, J.P.M. (author), Spanhoff, R. (author)
Deze rapportage beschrijft de operationele stand van morfologische praktijkkennis, dat wil zeggen de morfologische kennis die kennelijk haar weg gevonden heeft in de dagelijkse praktijk van beleid en beheer van de Nederlandse kust. Die kennis betreft de onderbouwing van bestaande voorschriften, regels, wetten, richtlijnen en beleidsnota’s, zoals...
report 2003
document
Baptist, M.J. (author), van Bergen Henegouw, C.N. (author), Boers, M. (author), van Heteren, S. (author), Hoogewoning, S. (author), Hulscher, S.J.M.H. (author), Jacobse, J.J. (author), Knaapen, M.A.F. (author), Mulder, J.P.M. (author), Passchier, S. (author), van der Spek, A.J.F. (author), Storbeck, F. (author)
report 2001
document
Mulder, J.P.M. (author)
Compensatie van zandverliezen op dieper water komt voort uit een grootschalige benadering van de kust met ruimtelijke eenheden op de schaal van deelsystemen en een tijdseenheid van decennia. Evaluatie van de effectiviteit van dit beleid vereist een monitorprogramma dat op deze tijd- en ruimteschaal is afgestemd. Indien de langere meetraaien...
report 2000
document
Rijn, L.C. van (author), Mulder, J. (author)
report 1999
document
Van den Berg, M.M.D. (author), Janmaat, F.H. (author), Mulder, J.M. (author), Nossent, A.J.J.F. (author)
report 1997
document
Sridhar, J.K. (author), Soijer, M. (author), Breeman, J.H. (author), Mulder, J.A. (author)
report 1996
document
Sridhar, J.K. (author), Breeman, J.H. (author), Mulder, J.A. (author)
report 1995
document
Sridhar, J.K. (author), Breeman, J.H. (author), Mulder, J.A. (author)
report 1995
document
Mulder, M. (author)
report 1994
document
Baarspul, M. (author), Mulder, J.A. (author)
report 1993
document
Mulder, W.S. (author)
report 1993
document
Mulder, W.S. (author), Seters, S.M. (author)
report 1993
Searched for:
(1 - 20 of 49)

Pages