Searched for:
(1 - 20 of 30)

Pages

document
Van Loosn-Steensma, J.M. (author), Schelfhout, H.A. (author), Broekmeyer, M.E.A. (author), Paulissen, M.P.C.P. (author), Oostenbrink, W.T. (author), Smit, C. (author), Cornelius, E.J. (author), Jolink, E. (author)
In dit rapport worden de mogelijkheden voor een brede groene dijk langs de Dollard nader verkend. Zo’n brede groene dijk heeft een met klei en gras bekleed flauw buitentalud dat geleidelijk over gaat in de voorliggende kwelders. Door het flauwe talud en de dikke klei laag is geen asfalt of steenbekleding nodig. Een Groene Dollard Dijk is veilig...
report 2014
document
Bajracharya, G. (author), Koltunowicz, T. (author), Negenborn, R.R. (author), Papp, Z. (author), Djairam, D. (author), De Schutter, B. (author), Smit, J.J. (author)
In this paper, a model predictive framework is used to optimize the operation and maintenance actions of power system equipment based on the predicted health sate of this equipment. In particular, this framework is used to predict the health state of transformers based on their usage. The health state of a transformer is hereby given by the hot...
report 2009
document
Smit, R. (author)
Dit deelrapport Planvorming gaat in op de voorbereiding op grootschalige overstromingen. Het beschrijft hoe de planvorming in Nederland kan worden ondersteund en gestructureerd en hoe de afstemming tussen de betrokken bestuurlijke niveaus kan worden zeker gesteld. Het rapport ‘‘Capaciteitenanalyse voor de taak1 ‘grootschalige evacuatie’’ waarin...
report 2009
document
Smit, A.L. (author)
report 2007
document
Smit, A.L. (author)
report 2007
document
Smit, A.L. (author)
report 2007
document
Smit, A.L. (author)
report 2007
document
Smit, A.L. (author)
report 2007
document
Dijkema, K. (author), Nicolai, A. (author), de Vlas, J. (author), Smit, C. (author), Jongerius, H. (author), Nauta, H. (author)
Overzicht van het onderzoek naar de noodzaak en effectiviteit van kwelderwerken tot handhaving van de kustlijn van de Waddenzee na het besluit om deze niet meer te gebruiken voor landaanwinning. Zowel de morfologische als ecologische aspecten komen aan de orde. Technische informatie over opslibbing, rijzendammen en greppels.
report 2001
document
Smit, J.R.H. (author)
report 1999
document
Van den Bergh, S.A. (author), Friedrich, T. (author), Horneman, D.A. (author), Smit, M. (author)
report 1997
document
Bakker, W.T. (author), Van der Graaff, J. (author), Kraak, A. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author), Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
In deze rapportage wordt een samenvatting van de achtergronden, de voorbereiding en het verloop van de beide proeven gegeven. Aan de successen die zijn behaald en de lessen die zijn geleerd, wordt aandacht besteed. De proeven vormen een onderdeel van het onderzoek naar dijkdoorbraakprocessen dat in opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde...
report 1996
document
Visser, P.J. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author)
Beschrijving van de meetopstelling en de meetresultaten van het zwin 1994 experiment alsmede de inhoud van het Zwin 1994 archief.
report 1996
document
Bakker, W.T. (author), Van de Graaff, J. (author), Kraak, A.W. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author), Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
Op 6 en 7 oktober 1994 hebben twee grootschalige damdoorbraakexperimenten plaatsgevonden in Het Zwin in Zee uwsch-Vlaanderen. Vooral het eerste experiment op 6 oktober heeft veel publicitaire aandacht getrokkcn. Op het beslissende ogenblik, het begin van de proef rondom het tijdstip van hoogwater, verliep deze proef niet volgens verwachting. Het...
report 1996
document
Go, Y.S.Y. (author), De Haas, E.C. (author), Sakko, R. (author), Smit, J.R.N. (author)
report 1996
document
Holland, A.M.B. (author), Smit, H. (author)
report 1994
document
Abspoel, M. (author), Chin a Lien, H. (author), Van Doeland, D. (author), Dorsteen, M. (author), De Feber, M. (author), Gooijer, J. (author), Hoeksma, M. (author), Okhuijsen, B. (author), Raktoe, L. (author), Ramondt, M. (author), Reynders, A. (author), Schoneveld, W. (author), Schouten, T. (author), Smit, W. (author), Verheul, P. (author), De Vries, N. (author), G-groep najaar 1993 (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1993
document
Smit, N.G.M. (author), Velthuis, H.W. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie.
report 1987
document
Bakker, W.T. (author), Smit, E. (author)
Deze nota geeft de tekst van een lezing, gegeven door de eerste auteur bij de start van "Taakgroep 100" van het project "Kustgenese" op 27 januari 1986. Oudere en nieuwere "waarheden" omtrent het kustgedrag, geponeerd door diverse deskundigen worden geevalueerd, zoals de "Waarheid van Edelman": "holle kusten zanden aan en bolle eroderen"....
report 1986
document
Van Kwartel, R. (author), Smit, L. (author)
Document uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 1986
Searched for:
(1 - 20 of 30)

Pages