Searched for:
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Dijkstra, A. (author)
Gecombineerd vervoer is op dit moment slechts gedeeltelijk succesvol om uiteenlopende redenen als de kosten, de doorlooptijd en betrouwbaarheid. Vergeleken met wegvervoer is gecombineerd vervoer niet altijd de goedkoopste oplossing. Het hele proces van deur tot deur met voortransport, overslag en natransport neemt vaak ook meer tijd in beslag...
book 1997
document
Visser, J.G.S.N. (author), Van der Ham, W.B. (author), Van Dijk, H.J. (author), Katgerman, J. (author)
book 1997
document
Buis, J. (author)
Afstudeerrapport Faculteit der Civiele Techniek, Vakgroep Infrastructuur. Transportweerstanden bestaan vaak uit tijd- en kostenelementen die tijdstipafhankelijk zijn (dienstregelingen, waterhoogten, venstertijden, etc). De vervoerwijzekeuze in het goederentransport is hiervan sterk afhankelijk. In het afstudeerontwerp is een model ontwikkeld om...
report 1996
document
Priemus, H. (author), Konings, J.W. (author), Kreutzberger, E. (author)
Deel II van de studie Knooppunten en netwerken van goederenvervoer; typologie, dynamiek en modaliteit.
book 1995
document
Priemus, H. (author), Konings, J.W. (author), Kreutzberger, E. (author)
Deel I van de studie Knooppunten en netwerken van goederenvervoer; typologie, dynamiek en modaliteit.
book 1995
document
Dijkstra, A. (author)
book 1995
document
Veerman, H.J. (author)
Het onderzoek beoogt een schatting te doen van de goederenstromen tussen Europese regio's. Uit transportstatistieken is een deel van deze goederenstromen bekend. De schatting moet zo goed mogelijk bij deze gegevens aansluiten. Geschat is het interregionaal vervoer in en tussen Nederland, Frankrijk, België en voormalig West-Duitsland. Beschouwd...
report 1995
document
Dijkstra, A. (author)
book 1994
document
Steijn, F.P.A. (author)
book 1994
document
Versteeg, A.M. (author)
Dit rapport, opgebouwd uit twee delen, beschouwt de problemen en mogelijke oplossingen van het stedelijke goederenvervoer. Het eerste deel vormt de theoretische achtergrond van de keuze voor een vervoeroptie, zoals is toegepast in het tweede deel. Dit tweede deel probeert duidelijk te maken waarom voor een bepaalde ditstributievonn gekozen wordt...
report 1994
document
Van Binsbergen, A.J. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van de Provincie Overijssel. In de gemeente Hengelo is in januari 1992 een bodemsaneringsproject gestart op het terrein van de voormalige gasfabriek. Bij het vervoer van de grond is het Afzet Container Transport Systeem ingezet, een vorm van gecombineerd weg-rail vervoer waarbij horizontale overslag plaatsvindt. Doel van de...
report 1993
document
Van Binsbergen, A.J. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van Adviesdiensten Verkeer en Vervoer. Doel van deze studie is aan te geven hoe een goederenvervoersysteem voor stedelijke gebieden in de verdere toekomst eruit zou moeten zien indien zowel rekening gehouden wordt met bereikbaarheids- en efficiency doelstellingen als met leefbaarheidsdoelstellingen. Om een gestructureerde...
report 1993
document
Schmitz, M.W.J. (author)
Voor het efficiënt vervoeren van goederen is het noodzakelijk dat er vooraf een goed ritplan wordt opgesteld. Hoewel er verschillende ritplanningsystemen op de markt zijn, blijft het gebruik van deze systemen achter bij de verwachtingen. Belangrijke oorzaken voor het achterblijvende gebruik zijn onder meer de grote diversiteit van...
report 1993
document
Schmitz, M.W.J. (author)
In het goederenvervoer over de weg is de laatste jaren een belangrijke verandering waarneembaar. Lag vroeger de nadruk in het vervoer en in de planning voornamelijk op het kostenaspect van het vervoer (minimalisatie van de transportkosten), tegenwoordig ligt de nadruk steeds meer op het tijdsaspect van het vervoer (betrouwbaarheid, JIT). Om een...
report 1993
document
Schmitz, M.W.J. (author)
In het buiktransport van chemicaliën, zijn de activiteiten laden en lossen van relatief groot belang binnen de totale logistieke keten. Enerzijds nemen deze activiteiten relatief veel tijd in beslag en anderzijds vertonen de laad- en lostijden vaak een grote spreiding en zijn ze moeilijk "voorspelbaar". Dit heeft tot gevolg dat de kans op...
report 1993
document
Schoemaker, T.J.H. (author), Van Binsbergen, A.J. (author)
Rapport opgesteld door de TU-Delft, Vakgroep Verkeer in opdracht van Initiatiefgroep Wijs op weg. In de studie 'Trendbreukscenario Goederenvervoer' is onderzocht of het mogelijk is goederenvervoer milieuvriendelijker te maken, zodat ondanks de te verwachten groei in de omvang van het vervoer, ten opzichte van 1990 toch een aanzienlijke...
report 1993
document
Kreutzberger, E. (author)
book 1992
document
Stada, J. (author), Hauwert, S. (author)
Veranderingen in de infrastructuur in Europa zullen hun invloed doen gelden op het toekomstige goederenvervoer en daarmee op de distributiepositie van Nederland. Dit rapport beschrijft een informatiesysteem waarmee het inzicht in het effect van dergelijke veranderingen in de infrastructuur kan worden verdiept. Het informatiesysteem bestaat in...
report 1992
document
Immers, L.H. (author), Wamsteker-Andriessen, S.J. (author)
Deze bundel bevat de bijdragen, gepresenteerd op het Symposium GOEDERENVERVOER IN EUROPEES PERSPECTIEF, dat op 25 maart 1992 door de Vakgroep Verkeer van de Faculteit der Civiele Techniek van de TechnischeUniversiteit Delft is georganiseerd. Doel van dit Symposium is het presenteren en ter discussie stellen van onderzoekresultaten die bijdragen...
report 1992
document
Konings, J.W. (author)
book 1991
Searched for:
(1 - 20 of 24)

Pages