Searched for:
(1 - 3 of 3)
document
Graafland, A. (author)
In dit boek wordt een beeld geschetst van de huidige situatie op het gebied van de automatisering en de informatievoorziening bij de Nederlandse gemeenten. De aandacht is vooral gericht op de onderliggende strukturen die van invloed zijn op de ontwikkeling van de automatisering binnen de gemeenten. Naast een praktische waarde, die onderhevig is...
book 1989
document
Graafland, A. (author)
In deze samenvatting worden in beknopte vorm, de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de huidige situatie en de ontwikkelingen op het gebied van de automatisering bij de Nederlandse gemeenten. Aandacht wordt besteed aan de geautomatiseerde systemen binnen de gemeenten, de organisatie en besturing van de gemeentelijke automatisering en...
book 1989
document
Graafland, A. (author), Moret, A. (author), Smout, F. (author), Wessels, R. (author)
Uitgegeven in opdracht van de TH Delft, Afdeling Bouwkunde
book 1985