Searched for:
(1 - 8 of 8)
document
Meijer, F.M. (author), Sjoer, E. (author), Trip, A.M. (author)
book 1996
document
Meijer, F. (author), Van der Heijden, A.C.W. (author)
book 1995
document
Meijer, F. (author), Smid, I. (author)
book 1994
document
Priemus, H. (author), Bentvelsen, T. (author), Meijer, F. (author), Spaans, M. (author), Teule, R. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1991
document
Metselaar, A. (author), Meijer, F. (author)
book 1990
document
Meijer, F. (author)
Een aanvullende notitie bij het rapport 'Nieuwe strategieën voor het particuliere woningbeheer'.
book 1990
document
Meijer, F. (author)
Op verschillende terreinen worden momenteel initiatieven ondernomen om het technisch beheer in de particuliere woningsector op een hoger peil te brengen. Zo valt er bijvoorbeeld een toenemende aandacht te bespeuren voor de financiering van het onderhoud en verbetering in de particuliere sector en ook het beheer na een onderhoudsingreep wordt...
book 1990
document
Thijssen, C.C.F. (author), Meijer, C.J. (author)
Dit boek is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen RIW, Researchinstituut voor Woningbouw, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing en het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB).
book 1988
Searched for:
(1 - 8 of 8)