Searched for:
(1 - 5 of 5)
document
Poppenk, R.W. (author), Van der Pennen, T. (author), Wind, F. (author)
De realisering van het nieuw te bouwen verzorgingstehuis Zijloever in Leiden-Noord verkeert al jaren in een impasse. Eind 1986 ontstond een mogelijkheid iets aan de oplossing van dit probleem te doen. Die oplossing zou dan dienen in te spelen op nieuwe zorginhoudelijke ideeën, waardoor meer mogelijkheden voor langer zelfstandig wonen geschapen...
book 1987
document
Raaymakers, A. (author)
"Als je oud wordt moet je de buurt uit" is een beschrijving van een planologisch onderzoek onder ouderen in de Da Costabuurt, een stadsvernieuwingsbuurt in Amsterdam Oud-West. Ervaringen en meningen van ouderen zij het uitgangspunt van dit onderzoek. Door groepsgesprekken en individuele interviews worden de knelpunten die zij ervaren in het...
book 1987
document
Houben, P. (author)
"Feiten en visies ouderenhuisvesting" gaat in op het toenemend besef bij ouderen en hupverleners dat in de Nederlandse ouderenhuisvesting een andere aanpak gewenst is. Meer dan nu moet daarin hét accent komen te liggen op het zelfstandig wonen. Hierdoor kan het aantal ouderen dat doorgaans in het verzorgingstehuis terecht komt, verminderen. Deze...
book 1984
document
Houben, P. (author)
In dit deel wordt het belang van "maatschappelijke participatie" voor onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van de ouderenhuisvesting geschetst. Aangetoond wordt waartoe de hantering van dit uitgangspunt kan leiden.
book 1983
document
Priemus, H. (author), Sjoer, E. (author)
book 1977
Searched for:
(1 - 5 of 5)