Searched for:
(1 - 9 of 9)
document
Van Aalst, I. (author), Lambregts, B.W. (author), Kloosterman, R.C. (author)
book 1998
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van de Ven, B.L.M. (author), Mariën, A.A.A. (author)
book 1994
document
Van Miltenburg, A.J.M. (author), Priemus, H. (author)
book 1991
document
Priemus, H. (author)
book 1988
document
Duenk, F.H.J. (author), Hobma, F.A.M. (author)
Het verloop van de planning en uitvoeririg van diverse sectorale projecten is in Nederland dikwijls moeizaam. Dit verloop wordt veelal gekenmerkt äoor kleinere en grotere (beleids)conflicten tussen sectoraal gerichte overheden en overheden die zich bezighouden met ruimtelijk facetbeleid, alsmede tussen overheden, belangengroeperingen en burgers....
book 1987
document
Bertholet, P. (author), Van den Ham, C. (author), Rosemann, J. (author)
book 1987
document
Duenk, F.H.J. (author), Hobma, F.A.M. (author)
De planning en uitvoering van diverse sectorale projecten verloopt in Nederland dikwijls moeizaam. Deze planning wordt veelal gekenmerkt door kleinere en grotere (beleids)conflicten tussen sectoraal gerichte overheden en overheden die zich bezighouden met ruimtelijk facetbeleid; alsmede tussen overheden, belangengroeperingen en burgers. De...
book 1987
document
Adriaansens, C.A. (author)
book 1984
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1983
Searched for:
(1 - 9 of 9)