Searched for:
(1 - 12 of 12)
document
Priemus, H. (author), Van Aalst, I. (author), Louw, E. (author)
book 1998
document
Den Hollander, B. (author), Kruythoff, H. (author), Teule, R. (author)
book 1996
document
Mey, M.G. (author)
book 1996
document
Priemus, H. (author), Konings, J.W. (author), Kreutzberger, E. (author)
Deel I van de studie Knooppunten en netwerken van goederenvervoer; typologie, dynamiek en modaliteit.
book 1995
document
Van der Heijde, J. (author)
book 1994
document
De Wolff, H.W. (author)
In opdracht van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening is door de Sectie Planologische en Juridische Geodesie van de Faculteit Geodesie van de TUDelft onderzoek verricht naar condities waaronder ruimtelijke investeringen in stedelijke projekten gestimuleerd kunnen worden. Het onderzoek is gedaan vanuit de optiek om, gegeven de beperkte ...
book 1993
document
Beckers, T.A.M. (author), Raaijmakers, S.F.J.M. (author)
book 1991
document
Visser, J.G.S.N. (author)
book 1991
document
Kreutzberger, E. (author)
book 1991
document
Louw, E. (author)
In Nederland als distributieland wordt volgens een aantal studies een belangrijke functie toegedicht aan douane-entrepots. Meestal wordt er daarbij op gewezen dat in Nederland aanzienlijk meer gebruiksmogelijkheden van entrepots zijn dan in andere Europese landen. Zelden echter wordt ingegaan op de daadwerkelijke rol die deze douane-inrichtingen...
book 1990
document
Schouw, R.J. (author), Den Draak, J. (author)
Een onderzoek naar de ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw van grote en middelgrote steden en hun implicaties voor het voorzieningenapparaat vanuit een ruimtelijk perspectief.
book 1986
document
Galjaard, J. (author)
In dit boekje wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden tot nieuwbouw in het historische stadje Veere op Walcheren. Op basis van een aantal deelstudies, betrekking hebbend op achtereenvolgens de bestaande planvorming, historische achtergronden, funktionele omstandigheden en visuele karakteristieken wordt een...
book 1986
Searched for:
(1 - 12 of 12)