Searched for:
(1 - 12 of 12)
document
Van Veghel, M. (author), Wassenberg, F. (author)
book 1999
document
Priemus, H. (author), Van Aalst, I. (author), Louw, E. (author)
book 1998
document
Korthals Altes, W.K. (author), De Jong, J. (author)
Medio 1996 is de gewijzigde Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) in werking getreden. Hierdoor kan een groot aantal gemeenten gebieden aanwijzen waar eigenaren die grond willen verkopen, deze grond eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Op deze wijze zou de regisserende rol van gemeenten bij locatieontwikkeling versterkt kunnen worden. Mogelijk...
book 1998
document
Den Hollander, B. (author)
book 1994
document
Teule, R. (author), Heeger, H. (author), Hilkhuysen, G. (author)
book 1991
document
Wassenberg, F. (author)
In de Bijlmermeer in Amsterdam spelen al jarenlang problemen. Er zijn verschillende keren voorstellen gelanceerd om de wijk er weer bovenop te helpen. De laatste keer gebeurde dat door de Werkgroep Toekomst Bijlmermeer, een breed samengestelde commissie, die eind januari 1990 plannen presenteerde over hoe het met de Bijlmer verder moet. De...
book 1990
document
Bentvelsen, T. (author)
Om de doelmatigheid van de produktie van gemeentelijke diensten in de sector ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en stadsvernieuwing te kunnen beoordelen en bijsturen zijn beleidsinstrumenten nodig. Kengetallen kunnen het bestuur en management ondersteunen en stimuleren bij het nemen van beslissingen. Bovendien kunnen zij bijdragen tot een...
book 1989
document
Janssen, K. (author), Van der Laag, B. (author), Moscoviter, A. (author)
Moerwijk is de eerste wijk die na de oorlog in Den Haag is gebouwd. Zoals in vele wijken uit deze periode verouderen de woningen en voldoet de stedebouwkundige structuur niet meer aan de hedendaagse wensen. Bewoners vinden dat de wijk achteruit gaat en actief beheer lijkt noodzakelijk om verval te voorkomen. Deze werkuitgave behandelt een wijze...
book 1989
document
Vervaet, A. (author)
book 1987
document
Graafland, A. (author), Moret, A. (author), Smout, F. (author), Wessels, R. (author)
Uitgegeven in opdracht van de TH Delft, Afdeling Bouwkunde
book 1985
document
Tilman, H. (author)
book 1984
document
Korteweg, J. (author)
book 1978
Searched for:
(1 - 12 of 12)