Searched for:
(1 - 10 of 10)
document
Steijn, F.P.A. (author)
book 1994
document
Hamel, B. (author), Schoemaker, T.J.H. (author)
Rapport in opdracht van NOVEM. Onder de naam SYRENE (System Integration of Renewable Energy and End Use Technology in the Netherlands) ontwikkelt Novem een programma dat een integraal beeld moet geven van de mogelijkheden van de toepassing van duurzame energievoorzieningssystemen op de lange termijn. Een deel van de onderwerpen die in het SYRENE...
report 1993
document
Hakkesteegt, P. (author)
Samenwerkingsproject van de TU Delft en Peek Traffic BV. Bereikbaarheid hangt af van twee factoren: enerzijds van de mate waarin men zekere verplaatsingsweerstanden acceptabel acht en anderzijds van de aantallen personen/huishoudens, voor wie die weerstanden gelden. Die weerstanden zijn essentieel: kleine bieden meer mogelijkheden dat iets...
report 1993
document
Immers, L.H. (author)
Rapport in opdracht van Rijkswaterstaat DVK. In dit rapport wordt verslag gedaan van de door de TU Delft georganiseerde expert-bijeenkomst met als thema "Bereikbaarheid". Doel van deze bijeenkomst was het formuleren van een programma van Anticiperend Onderzoek voor het thema Bereikbaarheid. Omdat de indruk bestaat dat de aanbodzijde van...
report 1993
document
Vleugel, J.M. (author)
book 1991
document
Gommers, M.J.P.F. (author), Bovy, P.H.L. (author)
om meer inzicht in oorzakelijke factoren teneinde effectieve maatregelen te kunnen nemen ter bestr~ding van de negatieve effecten hiervan. Onze kennis van de samenstelling en ruimtelijke oriƫntatie van de interlocale verplaatsingsbehoefte van personen, en van de wijzigingen hierin, is nog steeds erg beperkt. Het Onderzoeksinstituut voor...
book 1988
document
Jansen, G.R.M. (author), Ruijgrok, C.J. (author), Bovy, P.H.L. (author), Noortman, H.J. (author)
book 1988
document
Bach, B. (author)
book 1988
document
Hakkesteegt, P. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van onderzoekresultaten van de vakgroepen VERKEER en POO (Planning, Ontwerpen en Organisatie) van de Faculteit der Civiele Techniek en van de vakgroep TBB (Techniek, Bedrijf en Bestuur) van de Faculteit der Wijsbegeerte en Maatschappijwetenschappen van de Technische Universiteit Delft. Het betreft het onderzoek...
report 1987
document
Soekkha, H.M. (author)
De toekomst van het personenvervoer te land in de context van maatschappelijke ontwikkelingen, economische ontwikkelingen en technologische ontwikkelingen. Een bundel gewijd aan het afscheid van Prof.ir. J. Volmuller als voorzitter van het Centrum voor Vervoers- en Verkeerswezen. Symposium gehouden op 20 november 1981, Auditorium Aula, TH Delft.
book 1983
Searched for:
(1 - 10 of 10)