Searched for:
(1 - 17 of 17)
document
Thijssen, C.C.F. (author)
book 1999
document
Van Rosmalen, B. (author)
book 1994
document
Van der Heijde, J. (author)
book 1994
document
Swets, H. (author)
In dit boek wordt een model en een computerapplicatie ontwikkeld voor de afweging van kwaliteit en kosten in de woningbouw. Het model is geschikt voor alle financieringssectoren. Voor dit model is het kwaliteitsbegrip uitgewerkt en het kostenbegrip gedefinieerd. Er is veel aandacht besteed aan informatiestructurering en aan kostenmodellen. Een...
book 1993
document
Conijn, J.B.S. (author)
book 1991
document
Prak, N.L. (author)
book 1991
document
Papa, O.A. (author)
book 1990
document
Van Eijck, A.C. (author), Snijders, T.J. (author), Raaijmakers, M.P.H. (author)
book 1990
document
Van Eijck, A.C. (author), Snijders, T.J. (author)
book 1990
document
Boelhouwer, P.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
De opleving in de bouw van vrije-sectorwoningen, die gepaard gaat met een veel grotere nadruk binnen het woningbouwprogramma op de vrije sector, is voor het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) de reden geweest een onderzoek op te dragen aan het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB) naar de...
book 1989
document
Thijssen, C.C.F. (author), Meijer, C.J. (author)
Dit boek is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen RIW, Researchinstituut voor Woningbouw, Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing en het Onderzoeksinstituut voor Technische Bestuurskunde (OTB).
book 1988
document
Swets, H.L. (author)
book 1987
document
Stam, W.J. (author), Groetelaars, P. (author), Thissen, W.A.H. (author)
book 1987
document
Klijn, E.H. (author), Koolma, H.M. (author)
De volkshuisvesting is de afgelopen jaren een probleem rijker geworden: het verval van naoorlogse woningcomplexen. Het is een probleem dat behoorlijk tot de verbeelding spreekt. De landelijke pers vindt er regelmatig stof in voor aangrijpende verhalen. Het woord betonrot is uitgevonden en gemeengoed geworden. Gemor tegen de 'moderne...
book 1987
document
Backx, S.A.A. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
book 1987
document
Priemus, H. (author)
book 1984
document
Kullberg, J. (author)
book
Searched for:
(1 - 17 of 17)